Emfyzém plic není větou, zvyšujeme životnost

Emfyzém plic je onemocnění, při kterém se struktura plicního tkáně degraduje. V důsledku působení patologických faktorů jsou stěny mezi plicními buňkami zničeny. Dutiny jsou tvořeny, nejprve malé, pak hrubší. Oblast styku s plicní tkání se snižuje. Výměna plynu se zhoršuje. Dýchací funkce trpí. Jak nemoc postupuje, dochází ke vzniku srdečního selhání u osoby, která je hlavní příčinou úmrtí u pacientů s emfyzémem.

V jakých případech je možné nepříznivý výsledek?

Proces tvorby v plicní tkáni dutin je nevratný a kontinuální. Nakonec emfyzém zcela ovlivňuje plíce.

Nepříznivá povaha prognózy závisí na povaze, příčině a průběhu onemocnění.

 1. Primární emfyzém, vyvinutý na pozadí vrozených vad tělního enzymového systému, má nejnepříznivější výsledek.
 2. Poškození plic buněk cigaretovému kouři, vdechnutí toxických látek, průmyslové prachu, pokud jsou tyto faktory byly po celá desetiletí a nepřestává v době nemoci, výrazně zhoršit výsledek.
 3. Stejně jako u všech nemocí, včasná diagnóza a odpovídající léčba zvyšují očekávanou délku života. Emfyzém je však vždy diagnostikován s významným poškozením plicní tkáně. To je způsobeno skutečností, že se nemoc již mnoho let nevykazuje. Klasické příznaky v podobě dyspnoe a následného kašle se objevují pozdě, kdy již probíhá tvorba dutin v plicích.

Nevýhodný výsledek se vyskytuje v následujících případech emfyzému:

 • S vrozenými vadami enzymů;
 • pokud pacient kouří, je pod vlivem toxických a prachových látek;
 • v případě pozdní léčby.
do obsahu ↑

V jakých případech je příznivý výsledek možný?

Otázka příznivého výsledku s bulózním emfyzémem plic je v jistém smyslu podmíněná. Je pravděpodobné, že mluvíme o době, kdy může člověk s touto chorobou žít. Obvykle se odkazuje na příznivé případy, kdy pacient trvá více než 4 roky od provedení diagnózy.

Faktory, které upřednostňují "dlouhou životnost" pacienta s emfyzémem, jsou následující:

 • Včasná diagnostika a zahájení léčby;
 • mírné až střední formy onemocnění;
 • dodržování diety;
 • odmítnutí kouření.
do obsahu ↑

Očekávaná délka života při různé závažnosti onemocnění

Lékařská statistika shromáždila údaje o úmrtnosti a délce života pacientů s emfyzémem. Tyto informace jsou však omezené. Podle obecného názoru lékařů není možné pro konkrétní osobu na základě těchto údajů provést žádné prognostické závěry. Důvodem je, že dynamika vývoje emfyzému u každého pacienta je individuální. Očekávaná délka života je ovlivněna následujícími faktory:

 • Obecný fyzický stav;
 • přítomnost dalších systémových onemocnění (chronická bronchitida, tuberkulóza, bronchiální astma);
 • způsob života;
 • věk;
 • dědičnost.

Za přítomnosti četných ovlivňujících faktorů není možné provést správnou a přesnou predikci očekávané délky života bez podrobného vyšetření.

Přesto existuje potřeba kritérií hodnocení. Diagnóza vyžaduje stanovení stupně závažnosti patologického procesu. Za tímto účelem byly učiněny pokusy o standardizaci stádií emfyzému. Za tímto účelem se používají testy, které odhadují parametry jako objem vydechovaného vzduchu po určitou dobu, index tělesné hmotnosti, přítomnost dušnosti, tolerance fyzické námahy.


Na základě výsledků testů fáze onemocnění koreluje s jednou z forem:

Pokud poměrně příznivá prognóza trvá čtyřletou životnost od okamžiku diagnózy, zobecňující a průměrné nálezy vypadají takto:

 • S lehkou formou přesahuje hranice za hranice 4 let více než 80% pacientů;
 • s mírnou formou - až 70%;
 • v těžké formě - ne více než 50%.
do obsahu ↑

Jak zlepšit stav a prognózu života

Pro zpomalení vývoje emfyzému a stabilizaci stavu pacienta se doporučují následující opatření:

 1. Odmítněte kouřit. Tabákový kouř je hlavním ničivým faktorem, který ničí plíce.
 2. Vycvičit respirační svaly pomocí speciální gymnastiky denně 4-5 krát za 15 minut.
 3. Napájení:
 • Více zeleniny;
 • vařené maso nebo ryby denně;
 • nesolejte jídlo;
 • nepijte alkohol.
 1. Pokud to fyzický stav dovoluje, můžete denně chodit venku.
 2. Chraňte se před infekcemi dýchacích cest, studeným vzduchem a hypotermie.
do obsahu ↑

Závěr

Nikdo neví, kolik je přiděleno k tomu, aby žilo tuto nebo tu osobu. Existuje oblíbený názor na určitého "souseda", který nekouří ani nepije, ale náhle a brzy zemřel. Takové případy se stávají, ale jsou to výjimky, které potvrzují obecný vzorec. Muž s rozedmou plic, dodržovat zdravý životní styl a mají pevný záměr žít, bude schopen zajistit nejpříznivější prognózu a překonat nejen konvenční hranici 4 roky, ale také - v 20 nebo více let.

Symptomy emfyzému a moderní metody léčby

Emfyzém zahrnuje chronickou patologii plic, alveoly jsou postiženy, ztrácejí přirozenou schopnost kontrakce. Nemoci v 90% případů doprovází selhání dýchání. Častými předzvěstmi emfyzému jsou delší onemocnění dýchacího systému, jako je bronchitida, pneumonie. Patologie v lékařském prostředí je považována za zákeřnou, protože nemá žádné jasné projevy a může se vyvinout poměrně dlouho, aniž by pacientovi způsobil vážné nepohodlí.

Co to je, forma nemoci

Emfyzém pochází ze slova "nafouknout" a představuje proces narušení výměny plynů v plicích a funkce dýchání. Alveoly, které se nacházejí v koncích průdušek a v dutině plic, mají zodpovědnou funkci - pomáhají v procesu dýchání. Když člověk vdechuje vzduch, naplňuje se a napěňuje, jako malá koule, a díky přirozeným kontrakcím dochází ke stejnému výdechu.

Emfyzém - porušení procesu, v důsledku různých respiračních onemocnění plicních sklípků začít vykonávat práci zvýšeného tlaku vzduchu v nich se zvyšuje, což vede k protažení. Proto derivát definice - "nafouknout".

Když alveoly ztratí svou schopnost podílet se jako v dýchání, plíce začínají trpět. Rozbitá výměna plynů vede k tomu, že v plicích dochází k většímu množství vzduchu, což přispívá k poruše organu. Pokud si nevšimnete a léčíte patologii včas, může jít do srdce, vést k komplikacím. Často každý třetí pacient má v anamnéze srdeční nebo respirační selhání.

Emfyzém plic v medicíně má specifickou klasifikaci. Na jejím základě je nemoc rozdělena podle povahy projevů, prevalence, anatomické rysy a původu. Podrobnější vyšetření klasifikace emfyzému je možné s pomocí předložené tabulky.

Klasifikace pomáhá odborníkům porozumět, co je třeba zdůraznit v terapii a jaké metody léčby se mají aplikovat.

Symptomy a první stížnosti

Emfyzém se týká patologií, které jsou obtížné rozpoznat najednou, protože v počáteční fázi má symptomatologie mírný projev. Může být zaměňován s příznaky virové infekce nebo zánětu průdušek, průdušnice. Bez lékařského vyšetření ke zjištění nemoci velmi obtížné, takže vzhled i drobných příznaků kašle a jeho doprovodných příznaků infekce dýchacích cest, měli byste se obrátit na odborníka.

Ke známkám emfyzému plic patří následující projevy.

 1. Cyanóza. Tato podivná definice hovoří o patologii, která často doprovází emfyzém. Vyjadřuje se v kyanotickém odstínu ušních lalůček, špička nosu a hřebíků. Tento projev je spojen s hladovění těla v kyslíku, což má za následek bledost pokožky a namodralý nádech. Kapiláry nelze plně naplnit krví.
 2. Dýchací potíže, projevující se v počátečním stádiu, jsou bezvýznamné a pouze s fyzickou aktivitou. V průběhu času si pacient začíná všimnout zvláštnosti v dechu, během dechu se zdá, že vzduch nestačí, a proces výdeje se stává obtížným a časově náročným. Symptom je spojeno s akumulací hlenu v plicní dutině.
 3. "Pink Torturer" - tato podivná definice také odkazuje na příznaky nemoci. Když je pacient emfyzém pronásledován záchvaty kašle. V tomto případě se kůže na obličeji stává růžovou. Jedná se o charakteristickou vlastnost CHOPN, protože při poslední léčbě se tvář osoby během procesu kašle v cyanotickém odstínu.
 4. Opuch žíl v krku, spojený se zvýšeným tlakem uvnitř hrudní kosti, což se odráží v kašli. Během ní se cervikální žíly zvětšují, stejný jev může být pozorován během výdechu.
 5. Ztráta hmotnosti. V souvislosti s intenzivním působením respiračních svalů začíná člověk v průběhu času zhubnout, což se stává zřetelným pro ostatní.
 6. Intenzivní fungování respiračních svalů je spojeno se zvýšenou funkcí bránice, mezipostálních svalů a břišního lisu. Pomáhají plici roztahovat při vdechování, protože tento orgán ztratí svou funkci při emfyzému.
 7. Změna polohy a velikosti jater. Tuto symptomatologii lze zjistit pouze tehdy, je-li diagnostikována. Jedná se o součást diagnostiky. Po vyšetření pacienta může být zjištěna specifická poloha membrány, měla by být zvýšena. Výsledkem je, že lokalizace jater podléhá změnám pod jeho vlivem. Snížení velikosti těla je spojeno se stagnací krve ve svých cévách.

Zkušení odborníci již mohou diagnostikovat "emfyzém plic". Jsou vedeny vnějšími projevy, které vznikají u pacientů s chronickou formou onemocnění. Toto zkrácení krku, výčnělek nadklesňavých jám, hrudník u pacienta vypadá objemně. Kromě toho může odborník požádat pacienta, aby dýchal a pak si všiml specifické polohy membrány a břicha, které se pod tlakem ztrácejí. Když vdechujete, zjistíte, že výčnělek svalů mezi sebou se zdá, že se protáhnou pod tlakem vzduchu.

Příčiny vedoucí k nemoci

Podle statistik bylo asi 60% pacientů s emfyzémem v minulosti diagnostikováno jiné patologické stavy dýchacího systému. Pneumonie, chronická bronchitida, bronchiální astma, tuberkulóza - mohou způsobit vznik onemocnění.

Existují i ​​další důvody, na které je třeba věnovat pozornost, protože mnoho z nich souvisí s každodenním způsobem života člověka. Například stav prostředí v oblasti, kde pacient pracuje nebo žije. Pokud je člověk každý den pod vlivem uhelného prachu, smogu, toxických látek, dusíku a síry, izolovaných během práce podniků, pak jeho plic může nakonec selhat. V znečištěné atmosféře fungují se zvýšenou účinností a jsou propíchnuty škodlivými látkami, které ovlivňují stav.

Samostatně je třeba říci o kuřácích, neboť vdechování výparů tabákového kouře může vést k bronchiálním a plicním onemocněním. U milovníků nikotinu se v průběhu času může vyvinout bronchiální astma, následovaný emfyzémem, pokud člověk neopustí kouření. Trvalý kašel by měl vést k myšlence okamžitého vyloučení nebezpečného zvyku.

Onemocnění může nastat u novorozenců. To je způsobeno několika faktory:

 • vady struktury plicní tkáně vrozené povahy;
 • vrozená nedostatečnost α-1 antitrypsinu, když se stěny alveolů samy zhroutí;
 • dědičnost, vyjádřená v nedostatečném fungování dýchacího systému, zatímco v průběhu času dochází k narušení elasticity a pevnosti plicní tkáně.

U dospělých může být příčinou onemocnění hormonální příroda, kdy je narušena souvislost mezi estrogeny a androgeny. Hormony se podílejí na procesu snižování bronchioles. Proto je-li rovnováha narušena, mohou se nakonec protáhnout, ale nemají vliv na fungování alveol. Je také nutné vzít v úvahu věkové změny. U starších pacientů nemají plíce stejnou hustotu, sílu, elasticitu jako v mladém věku.

Lékaři identifikují příčiny, které se týkají zvýšeného tlaku v plicích. Zpravidla se rozvíjí emfyzém. Podtlak se vytvoří v plicích může být zanesen bronchiální lumen, chronické obstruktivní bronchitidy, nebo při špatné práce, která zahrnuje zvýšení tlaku vzduchu v plicích, například hudebníky dmychadel.

Moderní specialisté nikdy nezohlední jeden faktor, který by mohl ovlivnit vývoj patologie, protože věří, že kombinace několika příčin může přispět k emfyzému.

Charakteristiky onemocnění u dětí

Podle statistik u kojenců patologická onemocnění s větší pravděpodobností ovlivňuje kojence, chlapci mají ve vývoji onemocnění větší riziko než dívky. Příčina vzniku emfyzému plic u novorozenců je několik faktorů. Jeden z nich je spojen s vrozenými vlastnostmi, tj. S vývojem abnormálních orgánů a dýcháním dochází dokonce i v perinatálním období. Druhý hovoří o narušení průchodnosti průdušek, ale moderní odborníci se domnívají, že tento faktor již není relevantní.

Četné pozorování a studie ukázaly, že častou příčinou emfyzém u dětí se stává nedostatečný rozvoj tělesných tkáních nebo jednotlivé průdušky. Protahování plic vede k patologickému procesu, když dýchací průdušky jsou úzké a alveoly zpomalují tok kyslíku, který je v plicích.

Vrozený emfyzém je symptomatický, který bezpochyby věnuje pozornost rodičům:

 • tachykardie;
 • Dýchavičnost, která se v dětství projevuje zcela jasně;
 • Tam je modré zbarvení kůže v oblasti nosu a rtů;
 • Během útoku může dítě ztratit vědomí kvůli nedostatku vzduchu;
 • dýchání je doprovázeno výrazným pískem.

V dětství existuje několik forem onemocnění: dekompenzovaná, subkompenzovaná, kompenzovaná. První se projevuje v prvních dnech života dítěte a je pozorována u předčasně narozených dětí. Uvědomte si, že tato forma onemocnění je jednoduchá, symptomatologie je zřejmá. Druhý nehovoří o vrozené patologii, ale o získané.

Příznaky se mohou objevit několik let po narození, v počáteční fázi budou mít implicitní charakter.

Kompenzovaná forma je považována za nejnebezpečnější, protože nezahrnuje přítomnost závažných příznaků. Symptomy onemocnění mohou být zcela chybějící, což komplikuje diagnostický proces.

Děti jsou vystaveny chirurgickému zákroku s emfyzémem plic. Při dekompenzované podobě musí být provedena bezodkladně. Subkomenzovaný a kompenzovaný průměrný plánovaný provoz.

Jak se léčit - léky s emfyzémem

Terapie obvykle předepisuje nejen terapeut, ale ošetřující pulmonolog. Bez jeho konzultací nemůžete získat odpovídající léčebný plán. Všechny aktivity jsou omezeny na dodržování speciálních diet, odmítnutí špatných návyků, předepsané kyslíkové terapie, předepsané terapeutické fyzické kultury a masáže. Komplex léčby zahrnuje použití speciálních léků, které pomáhají eliminovat projevy nemoci.

 1. Přiřaďte inhibitory, například Prolastin. To přispívá ke snížení hladiny enzymů pomocí proteinu, který ničí pojivovou tkání těla vláken.
 2. Antioxidanty jsou předepsány pro zlepšení výživy v tkáních a metabolismu. Pomáhají zpomalovat a eliminovat patologický proces probíhající v alveoli. Zástupcem je Vitamin E.
 3. Povinnou podmínkou je příjem mukolytických léků, jako je Lazolvan nebo ATSTS. Zředí hlen, pomáhá vyvést sputum z plic a průdušek, snižuje tvorbu volných radikálů.
 4. Theopack je inhibitor bronchodilatačních účinků, často používaných pro emfyzém. To vede k uvolnění hladkých svalů průdušek, snižuje edém sliznice a podporuje rozšíření lumenu v orgánu.
 5. Přednidazol - označuje glukokortikosteroidy. Předepisuje se pouze tehdy, je-li bronchodilatační léčba neúčinná. Má nejsilnější protizánětlivý účinek na plíce, pomáhá rozšířit průduch průdušek.
 6. Přípravek Atrovent se používá ve formě inhalací. Léčivo se používá ve spojení s fyziologickým roztokem v rozprašovači. Zabraňte křeče průdušek, zlepšuje dýchací proces.
 7. Jsou jmenováni nebo jmenováni Teofilliny, to jsou léky prodlouženého účinku, které umožňují odstranit plicní hypertenzi. Pomáhají dýchacímu systému uniknout kvůli vlivu na jeho svaly.

Kromě komplexu léků, použití masáže, kyslíkové terapie, lékařské gymnastiky a stravy odborníci mohou předepsat respirační gymnastiku. Pomáhá posilovat respirační svaly a obnovuje proces přirozené inhalace a výdechu, který byl během emfyzému narušen.

Lidové prostředky

V kombinaci s léky si můžete poradit s tradičními léky. Před použitím konkrétního receptu by se měli poradit s lékařem a pulmologem, každá rostlina má své kontraindikace podání, jako jednotlivce ve vztahu k jednotlivým reakce na bylinné medicíny.

Mezi četnými léčbami tradiční medicíny s emfyzémem plic jsou následující 3 receptury populární.

 1. Infuze od matky a nevlastní matky může pomoci při komplexní léčbě emfyzému. Je nutné shromáždit listy rostliny a vyschnout je, používají se pouze pozemní komponenty. Jsou odváženy na 1 polévkovou lžíci. lžíce listů 2 šálky vařící vody. Doba působení vroucí vody by měla trvat nejméně hodinu. Po infuzi použijte 1 polévkovou lžíci. lžíce 6krát denně.
 2. Můžete použít sbírku bylin: šalvěj, eukalyptus, malinové listy, tymián a kořen elampampanu. Složky se používají ve stejném poměru, obvykle v poměru 1 polévková lžíce. lžíci, nalijte sklenici vařící vody a trvá 60 minut. Výživa dokonale pomáhá vyrovnat se s dušností. Aplikujte po filtrování ¼ šálku denně, 4krát.
 3. Existuje jednoduchý recept, který není drahý za peníze. Používají se brambory. 1 čajová lžička rostliny se nalije do sklenice vařící vody a naplní se 2 hodiny. Aplikujte odvar s dýchavičností, napněte a napijte 1/2 šálku půl hodiny před jídlem, 3 krát denně.

Prognóza života - kolik žije s emfyzémem

Očekávaná délka života pacienta po terapeutickém účinku může být ovlivněna mnoha faktory. Neexistují žádné konkrétní statistiky, které by mohly hovořit o příznivém nebo nepříznivém vývoji emfyzému po operaci nebo konzervativní léčbě. Další vývoj patologie a života pacienta závisí na individuálních vlastnostech organismu a samotném pacientovi, pokud se řídí doporučeními odborníka.

Odděleně existuje prognóza morbidity u pacientů, kteří mají genetickou formu patologie, protože délka života v tomto případě závisí na dědičnosti.

Po terapii se doporučuje podstoupit speciální vyšetření, které pomáhá stanovit respirační schopnosti pacienta. Vykonává se test, který určuje množství vzduchu vydechovaného člověkem po určitou dobu, indexuje tělesnou hmotnost pacienta, diagnostikuje přítomnost dušnosti. Podle výsledků studie může odborník udělat obraz o dalším vývoji onemocnění, ať už jsou možné relapsy.

Hodně závisí na životě pacienta, na způsobu jeho existence. Pokud pacient odmítne odstranit špatné návyky nebo změnit pracovní podmínky, může to napravit prognózu lékařů v negativním směru.

Na příznivém výsledku se mohou počítat pacienti, kteří mají čas na odhalování patologie a provádět odpovídající léčbu. Lidé, kteří dodržují všechna doporučení lékaře v pooperačním nebo terapeutickém období, mohou také počítat s pozitivním výsledkem.

Děti život prognóza závisí na formě onemocnění, a kolik času neonatologové nebo pediatři byli schopni odhalit nemoc a jít na léčbu. Je-li dítě je časté opakování zánětu dýchacích procesů, jako je průdušnice, průdušek, zápal plic, naléhavá potřeba poradit se s odborníkem plíce pro vyšetření plic, aby se vyloučila možnost vzniku rozedmy.

Jakákoli nemoc je snadněji preventivní než léčba, každý člověk musí sledovat životní styl. Přítomnost negativních faktorů, špatných návyků, dědičnosti může vést k rozvoji patologie. Odstranění příčin, které ovlivňují předispozici k rozvoji emfyzému, je možné zabránit vzniku patologie.

Emfyzém plic - co to je, symptomy, léčebný režim, prognóza

Podle WHO emfyzém (emphysao - "nafouknout") - patologický nárůst objemu plic, postihuje až 4% populace, většinou starší muži. Vymezte akutní a chronickou formu patologie, stejně jako vicar (lokální, lokální) a difúzní emfyzém. K onemocnění dochází s poruchou plicní ventilace a cirkulace v dýchacím systému. Podívejme se podrobně na to, proč je emfyzém plic, co to je a jak se s ním léčí.

Co je emfyzém plic?

Emfyzém (z řeckého rozedma plic -. Otok) - patologické změny v plicní tkáni, vyznačující se tím její větší světlosti, v důsledku rozšíření plicních sklípků a zničení alveolárních stěn.

Emfyzém plic je patologický stav, který se často rozvíjí v různých bronchopulmonálních procesech a je nesmírně důležitý v pulmonologii. Riziko vývoje onemocnění v některých kategoriích je vyšší než u jiných lidí:

 • Vrozené formy plicního emfyzému spojené s nedostatkem syrovátkového proteinu jsou častěji detekovány u obyvatel severní Evropy.
 • Muži jsou častěji nemocní. Emfyzém se nalézá při pitvě u 60% mužů a 30% žen.
 • Kouření lidé mají 15 krát vyšší riziko rozvoje emfyzému. Pasivní kouření je také nebezpečné.

Bez léčby mohou změny v plicích s emfyzémem vést k invaliditě a invaliditě.

Příčiny vedoucí k rozvoji emfyzému

Pravděpodobnost vzniku emfyzému se zvyšuje s následujícími faktory:

 • vrozená nedostatečnost α-1 antitrypsinu, což vede k destrukci proteolytických enzymů alveolárního plicního tkáně;
 • inhalace tabákových kouřů, toxických látek a znečišťujících látek;
 • poruchy mikrocirkulace v tkáních plic;
 • bronchiální astma a chronické obstrukční plicní nemoci;
 • zánětlivé procesy v respiračních průduchů a alveoli;
 • vlastnosti profesionální činnosti související s konstantním zvyšováním tlaku vzduchu v průduškách a alveolárním tkáni.

Pod vlivem těchto faktorů je poškozena elastická tkáň plic, ztráta a snížení její schopnosti naplnit a zhroutit vzduch.

Emfyzém lze považovat za profesionálně podmíněnou patologii. Často je diagnostikován u osob vdechujících různé aerosoly. V roli etiologického faktoru může být pulmonektomie (odstranění jednoho plic) nebo trauma. U dětí mohou být příčinou časté zánětlivé onemocnění plicní tkáně (pneumonie).

Mechanismus poškození plic u emfyzému:

 1. Protahování bronchioles a alveolů - jejich velikost je zdvojnásobena.
 2. Hladké svaly se protáhnou a stěny nádob se stávají tenčí. Kapiláry prázdné a jídlo v akinuse je narušené.
 3. Elastická vlákna se degenerují. V tomto případě jsou stěny mezi alveoly zničeny a vytvořeny dutiny.
 4. Oblast, ve které dochází k výměně plynů mezi vzduchem a krví, klesá. Tělo nemá kyslík.
 5. Rozsáhlé místa stlačují zdravé plicní tkáně, což dále narušuje ventilační funkci plic. Existuje dýchavičnost a další příznaky emfyzému.
 6. Pro kompenzaci a zlepšení funkce dýchacích cest v plicích jsou aktivní dýchací svaly.
 7. Zvyšuje zátěž v malém kruhu krevního oběhu - cévy plic jsou plné krve. To způsobuje narušení práce pravého srdce.

Typy onemocnění

Existují následující typy emfyzému:

 1. Alveolární - způsobená nárůstem objemu alveol.
 2. Intersticiální - vzniká v důsledku proniknutí částic vzduchu do interlobulárního pojivového tkání - intersticium;
 3. Idiopatický nebo primární emfyzém se vyskytuje bez předchozího onemocnění dýchacího systému;
 4. Obstrukční nebo sekundární emfyzém je komplikací chronické obstrukční bronchitidy.

Podle povahy proudu:

 • Ostré. Může způsobit významný fyzický stres, záchvat bronchiálního astmatu, vstup cizího předmětu do průduškové sítě. Existuje otok plic a nadměrný růst alveol. Stav akutního emfyzému je reverzibilní, ale vyžaduje nutnou léčbu.
 • Chronický emfyzém. Změny v plicích se objevují postupně, v rané fázi můžete dosáhnout úplné vyléčení. Bez léčby vede k postižení.

Podle anatomických rysů rozlišují:

 • Panacinární (vezikulární, hypertrofická) forma. Je diagnostikována u pacientů s těžkým emfyzémem. Neexistuje zánět, dochází k selhání dýchání.
 • Centrilobulární forma. Kvůli zvětšenému lumenu průdušek a alveolů dochází k rozvoji zánětlivého procesu, ve velkém množství se uvolňuje hlen.
 • Periaální (paraspitalová, distální, perilobulární) forma. Vyvíjí se s tuberkulózou. Může to mít za následek komplikaci - prasknutí postižené oblasti plic (pneumotorax).
 • Circumbar forma. Je charakterizován menšími příznaky, které se projevují v blízkosti vláknitých ohnisek a jizev v plicích.
 • Formální (podkožní) forma. Vzhledem k prasknutí alveolů se pod kůží tvoří vzduchové bubliny.
 • Bulózní (pemfigus) forma. V blízkosti pleury nebo podél parenchymu se vytvářejí buňky (blistry) o průměru 0,5 až 20 cm, které vznikají na místě poškozených alveol. Mohou se roztrhat, nakazit a stlačit okolní tkáň. Bulózní emfyzém se zpravidla rozvíjí v důsledku ztráty elasticity tkání. Léčba emfyzému začíná odstraněním příčin nemoci.

Symptomy emfyzému

Symptomy emfyzému jsou četné. Většina z nich není specifická a může být pozorována při jiné patologii dýchacího systému. Subjektivní symptomy emfyzému zahrnují:

 • neproduktivní kašel;
 • expirační dušnost;
 • vzhled suchých sýrů;
 • pocit nedostatku vzduchu;
 • ztráta hmotnosti
 • osoba má silný a náhlý syndrom bolesti v jedné polovině hrudníku nebo za hrudní kostí;
 • existuje tachykardie, je-li rytmus srdečního svalu narušen v nepřítomnosti vzduchu.

Pacienti s plicním emfyzémem většinou stěžují na dechové napětí a kašel. Dýchavičnost, postupně se zvyšující, odráží stupeň selhání dýchání. Zpočátku je to jen při námaze, poté se zobrazí při chůzi, a to zejména v chladném a vlhkém počasí, a zvětšuje se ostře při kašli - pacient nemůže „chytit dech“. Dyspnoe s emfyzémem je nestabilní, variabilní ("den za dnem není nutné") - dnes silnější, zítra slabší.

Charakteristickým znakem emfyzému je snížení tělesné hmotnosti. To je způsobeno únavou dýchacích svalů, které pracují v plné síle, aby usnadnily výdech. Vyjádřené snížení tělesné hmotnosti je nepříznivým příznakem vývoje onemocnění.

Pozornost je věnována kyanotické barvě kůže a sliznic, stejně jako charakteristická změna prstů prstů jako paličky.

Lidé s chronickým dlouhodobým emfyzémem vykazují vnější příznaky onemocnění:

 • krátký krk;
 • rozšířený anteroposterior (hrudník) hrudník;
 • nadprahová fusa vyčnívá;
 • na inspiraci jsou mezikostální prostory odtaženy kvůli napětí dýchacích svalů;
 • Žaludek je poněkud zanedbatelný v důsledku sestupu bránice.

Komplikace

Nedostatek kyslíku v krvi a neproduktivní zvýšení objemu plic se odráží v celém těle, ale především v srdci a nervovém systému.

 1. Zvýšené zatížení srdce je také odpovědí na kompenzace - touha těla čerpat více krve kvůli tkáňové hypoxii.
 2. Mohou se vyskytnout arytmie srdečních chlopní vady, ischemická choroba srdeční - „kardio-plicní nedostatečnosti“ příznak, známý kolektivně jako
 3. V extrémních stádiích onemocnění způsobuje nedostatek kyslíku poškození nervových buněk v mozku, což se projevuje poklesem inteligence, poruchami spánku a duševními patologiemi.

Diagnóza onemocnění

U prvních příznaků nebo podezření na plicní emfyzém je pacient vyšetřen pulmonologem nebo terapeutem. Je těžké stanovit přítomnost emfyzému v počátečních stádiích. Často se pacienti na začátku procesu obracejí k lékaři.

Diagnostika zahrnuje:

 • krevní test na diagnostiku emfyzému
 • podrobný rozhovor s pacientem;
 • vyšetření kůže a hrudníku;
 • perkuse a auskultace plic;
 • určení hranic srdce;
 • spirometrie;
 • přezkoumání radiografie;
 • CT nebo MRI;
 • vyhodnocení složení plynu v krvi.

Radiografické studie hrudních orgánů mají velký význam pro diagnostiku emfyzému. Současně se v různých částech plic objevují různé dutiny. Dále je určen nárůst objemu plic, jehož nepřímou indikací je nízká poloha dómu membrány a její zploštění. Počítačová tomografie vám také umožňuje diagnostikovat dutiny v plicích a také jejich zvýšenou vzdušnost.

Jak léčit emfyzém

Programy specifická léčba s emfyzémem není prováděna a nejsou prováděny podstatně odlišné od těch, které jsou doporučeny u pacientů s chronickou obstrukční onemocnění dýchacích cest.

V léčebném programu pacientů s emfyzémem plic by měla být přijata obecná opatření ke zlepšení kvality života pacientů.

Léčba emfyzému v plicích sleduje následující úkoly:

 • eliminace hlavních příznaků onemocnění;
 • zlepšení srdce;
 • zlepšená průchodnost průdušek;
 • zajištění normální nasycení krve kyslíkem.

Pro úlevu od akutních stavů se používá léková terapie:

 1. Eufillin pro odstranění dechu. Lék se podává intravenózně a několik minut zmírňuje dušnost.
 2. Přednizolon jako silné protizánětlivé léky.
 3. Při mírném až středně závažném respiračním selhání se používá inhalace kyslíku. Je však nutné jasně zvolit koncentraci kyslíku, protože může být prospěšné i škodlivé.

Všichni pacienti s emfyzémem vykazují fyzické programy, zejména masáž na hrudi, respirační gymnastiku a trénink kinezioterapie pacienta.

Musím být hospitalizován pro emfyzém? Ve většině případů se pacienti s emfyzémem léčí doma. Stačí, abyste lék užívali podle schématu, dodržovali dietu a dodržovali doporučení lékaře.

Indikace pro hospitalizaci:

 • prudké zvýšení příznaků (dyspnoe v klidu, silná slabost)
 • výskyt nových příznaků onemocnění (cyanóza, hemoptýza)
 • neúčinnost předepsané léčby (příznaky se nezhoršují, špičkové průtokové indexy se zhoršují)
 • závažné komorbidity
 • nejprve vyvinuté arytmie obtížnosti s diagnózou.

Emfyzém plic má příznivou prognózu za následujících podmínek:

 • Prevence plicních infekcí;
 • Zanechání špatných návyků (kouření);
 • Poskytování vyvážené stravy;
 • Život v prostředí čistého ovzduší;
 • Citlivost na léky ze skupiny bronchodilatancií.

Dýchací cvičení

Při léčbě emfyzému se doporučuje pravidelně provádět různé cviky na dýchání, aby se zlepšila výměna kyslíku v plicní dutině. Pacient následuje 10-15 minut. vdechujte hluboko vzduch a pak se snažte jej udržet co nejdéle, aby se držel při výdechu s postupným výdechem. Tento postup se doporučuje provést denně, minimálně 3 - 4 p. za den, v malých zasedáních.

Masáž s emfyzémem

Masáž pomáhá ke sputu a rozšíří průduchy. Používá se klasická, segmentová a akupresura. Předpokládá se, že akupresura má nejvýraznější bronchodilatační účinek. Úloha masáže:

 • zabránit dalšímu vývoji tohoto procesu;
 • normalizovat funkci dýchání;
 • redukovat (eliminovat) tkáňovou hypoxii, kašel;
 • zlepšit místní ventilaci, metabolismus a pacienta spánku.

S emfyzémem jsou dýchací svaly v konstantním tónu, takže se rychle unaví. Aby se zabránilo svalovému namáhání, má terapeutické cvičení dobrý účinek.

Kyslíkové inhalace

Prodloužený postup (až 18 hodin po sobě) dýchání kyslíkovou maskou. V těžkých případech se používají směsi kyslík-helium.

Chirurgická léčba emfyzému

Chirurgická léčba emfyzému se často nevyžaduje. Je to nutné, pokud jsou léze významné a léčba nezhoršuje příznaky onemocnění. Indikace pro chirurgický zákrok:

 • Více bulu (více než třetina oblasti hrudníku);
 • Silná dušnost;
 • Komplikace onemocnění: pneumotorax, rakovinový proces, krvavý sputum, infekce.
 • Časté hospitalizace;
 • Přechod nemoci na těžkou formu.

Kontraindikace k operaci může být závažné vyčerpání, stáří, deformace hrudníku, astma, pneumonie, bronchitida v těžké formě.

Napájení

Dodržování racionálního používání potravin v léčbě emfyzému hraje spíše důležitou roli. Doporučuje se jíst co nejvíce čerstvého ovoce a zeleniny, které obsahují mnoho vitamínů a mikroelementů užitečných pro tělo. Pacienti by měli dodržovat používání nízkokalorických potravin, aby nevyvolávali značnou zátěž pro fungování dýchacího systému.

Denní denní výhřevnost by neměla překročit 800-1000 kcal.

S každodenní stravou by měly být vyloučeny smažené a mastné potraviny, které nepříznivě ovlivňují výkon vnitřních orgánů a systémů. Doporučuje se zvýšit objem použitých kapalin do 1-1,5 litru. za den.

V každém případě nemůžete onemocnění léčit sami. Pokud se domníváte, že jste sami nebo vaším členem rodiny emfyzému, měli byste okamžitě kontaktovat odborníka na včasnou diagnózu a léčbu.

Předpověď života s emfyzémem

Kompletní léčba s emfyzémem je nemožná. Charakterem této nemoci je její trvalý průběh, a to i na pozadí léčby. S včasným přístupem k lékařské péči a dodržováním lékařských opatření se choroba podaří zpomalit několik, zlepšit kvalitu života a také zpomalit zdravotní postižení. Při vývoji emfyzému na pozadí vrozené vady v enzymatickém systému je prognóza obvykle nepříznivá.

Dokonce i v případě, že je pacientovi nejvíce nepříznivá prognóza kvůli závažnosti onemocnění, může ještě žít alespoň 12 měsíců od data diagnózy.

Délka života pacienta po diagnostice onemocnění je silně ovlivněna následujícími faktory:

 1. Celkový stav těla pacienta.
 2. Vznik a vývoj takových systémových onemocnění, jako je bronchiální astma, chronická bronchitida, tuberkulóza.
 3. Velkou roli hraje způsob života pacienta. Vedou aktivní způsob, jak být nebo má malou mobilitu. Sleduje systém racionální výživy nebo používá jídlo náhodně.
 4. Důležitou roli přikládá věk pacienta: mladí lidé žijí po diagnostice déle než starší lidé se stejnou závažností onemocnění.
 5. Pokud má onemocnění genetické kořeny, prognóza délky života s pulmonálním emfyzémem je určena dědičností.

Navzdory skutečnosti, že s plicním emfyzémem se objevují nevratné procesy, může být kvalita života pacientů nepřetržitě zvyšována použitím inhalantů.

Emfyzém plic - příznaky podle forem, léčby a prognózy

Nemoci dýchacího systému jsou velmi časté - mnoho z nich s řádnou léčbou jde bez stopy, ale ne všechny patologické stavy jsou neškodné.

Takže u plicního emfyzému se jedinou poškozená tkáň nikdy neobnoví. Zákeřnost tohoto onemocnění spočívá v tom, že tím, že se postupně rozvíjí, je schopen úplně zasáhnout celé plíce.

Rychlá navigace na stránce

Co to je?

Emfyzém plic je změna patologických orgánů spojená s expanzí alveol a zvýšením "vzdušnosti" plicní tkáně. Většinou jsou muži postiženi onemocněním a protože onemocnění je charakterizováno chronickým průběhem, trpí většinou starší lidé.

Emfyzém plic, fotka

Plicní onemocnění je často komplikací pracovních patologií (silikóza, anthracóza) u osob pracujících s toxickými plynnými produkty, vdechováním prachu. Přebytečné patogeny a kuřáky, včetně pasivních.

Ve vzácných případech může být emfyzém výsledkem vrozených vad. Například se vyvíjí v nepřítomnosti α-1 antitrypsinu, jehož důsledkem je destrukce alveol. Vyvolání patologie je také schopné změnit běžné vlastnosti surfaktantu - maziva, která kryje alveoly, aby se snížilo tření mezi nimi.

 • Často na emfyzém vede k onemocnění plic - astma, chronická obstrukční bronchitida, tuberkulóza.

Patogeneze

Existují dva hlavní mechanismy pro vývoj patologie. První je spojena s porušením pružnosti plicní tkáně a druhá je způsobena zvýšeným tlakem vzduchu uvnitř alveol.

Samotné plíce nemohou měnit jejich objem. Jejich komprese a expanze jsou určeny pouze pohybem membrány, ale nebylo by možné, kdyby tkáň tohoto orgánu nebyla elastická.

Vdechování prachu, změny související s věkem omezují pružnost plic. Výsledkem je, že vzduch zcela neopouští tělo při jeho vydechování. Terminálové oblasti bronchioles se dilatají, plicy se zvětšují.

Toxické plynné látky, včetně nikotinu z cigaret, způsobují zánět v alveoli, což nakonec vede ke zničení jejich stěn. V tomto případě se vytvářejí velké dutiny. V důsledku patologického procesu se alveoly vzájemně slučují, vnitřní povrch plic se snižuje kvůli zničení meziproduktů stěny a v důsledku toho dochází k výměně plynů.

Druhý mechanismus vzniku emfyzému související se zvýšeným tlakem uvnitř strukturních prvků plic je pozorován na pozadí chronických obstruktivních onemocnění (astma, bronchitida). Tkáň orgánu je napnutá, roste v objemu, ztrácí svou pružnost.

Na tomto pozadí jsou možné spontánní ruptura plic.

Klasifikace choroby

V závislosti na příčině onemocnění je primární a sekundární emfyzém izolován. První se vyvíjí jako nezávislá patologie, druhá je komplikací jiných nemocí.

Vzhledem k povaze poškození plic může být patologie lokalizována nebo difuzní. Druhý způsob zahrnuje změny v celé plicní tkáni. S lokalizovanou formou jsou ovlivněny pouze určité oblasti.

Nicméně, ne všechny typy emfyzému jsou strašné. Ve formě vikářů tedy dochází k kompenzačnímu zvětšení místa nebo zcela plic, například po odstranění druhé. Tento stav není považován za patologii, jelikož se nevyskytují léze alveol.

V závislosti na tom, jak silně ovlivňuje strukturální prvek plic - acinus - je emfyzém zařazen do těchto typů:

 • perilobulární (koncové prvky postiženého acinusu);
 • Panalobulární (úplně postižený);
 • centrilobulární (centrální alveoly acinusu jsou postiženy);
 • nepravidelné (různé části různých akin jsou ovlivněny).

V lobární formě patologické změny zahrnují celé laloky plic. Když intersticiální kvůli ztenčení a prasknutí plicní tkáně vzduch z alveoli vstupuje do pleurální dutiny, hromadí se pod pleurou.

 • Když se tvoří bubliny nebo vzdušné cysty, mluví o bulózním plicním emfyzému.

Bulózní emfyzém

Jinak se tato forma emfyzému označuje jako "syndrom ohroženého plic". Bullami nazývá vzduchovou dutinu o průměru 1 cm nebo více. Jejich stěny pokrývají epitel alveol. Nejnebezpečnější bulózní emfyzém plic je jeho komplikace - spontánní pneumotorax.

V tomto případě průchodem plic dochází k pronikání vzduchu do pleurální dutiny, zabírajícího její objem a tím k stlačení poraněného orgánu. Spontánní pneumotorax se často vyvíjí bez jakéhokoli zřejmého důvodu.

Bullae v plicích mohou být vrozené nebo vzniklé během života. V prvním případě je proces tvorby vzdušných cyst spojován s dystrofickými změnami v pojivové tkáni nebo nedostatečností α-1 antitrypsinu. Získané bully jsou tvořeny emfyzémem plic, na pozadí pneumosklerózy.

Změny sklerotického tkáně se vyvíjejí na pozadí trvalých infekčních a degeneračně-dystrofických procesů, které mají chronický průběh. Při pneumoskleróze dochází k výměně normální plicní tkáně za pojivovou tkáň, která není schopna se protáhnout, a provádí výměnu plynů.

 • Tímto způsobem se vytváří "ventilový systém": do zdravých částí orgánu proniká vzduch, protahuje alveoly, což nakonec vede k tvorbě bulbulů.

Bulózní emfyzém postihuje především kuřáky. Často onemocnění teče asymptomaticky, jelikož funkce nezúčastněných lokalit trvají na zdravém acini. U více pacientů se vyvine respirační selhání a v důsledku toho se zvyšuje riziko spontánního pneumotoraxu.

Symptomy emfyzému, kašel a dušnost

Klinický obraz u emfyzému je určen stupněm poškození orgánů. Za prvé, pacient má dušnost. Dochází zpravidla sporadicky po zatížení po obnovení. Útoky dušnosti se v zimě stávají častějšími.

Protože onemocnění postupuje na pozadí porážky stále většího objemu plic, objevují se další známky emfyzému:

 • hlaveňovitý tvar hrudníku připomínající tvar při vydechování;
 • zvýšené interkostální prostory;
 • Uhlazené na pozadí vypouklých špiček plic, superclavikulární oblasti;
 • modřinění nehtů, rtů, sliznic na pozadí hypoxie (nedostatek vzduchu);
 • opuch žil na krku;
 • Prsty jsou ve formě tympanic tyčinky se zesílenými terminálními falangy.

Navzdory skutečnosti, že kůže pacienta kvůli hladovění kyslíkem získává namodralý odstín, v okamžiku útoku dušnosti se obličej obličeje pink. Usiluje o to, aby se nuceně postavil, naklonil se dopředu, zatímco jeho tváře byly oteklé a jeho rty byly pevně stlačené. Jedná se o charakteristický obraz emfyzému.

Pacient může těžko vydechnout vzduch během záchvatu dechu. V tomto procesu se aktivní dýchací svaly, stejně jako svaly krku, podílejí na zdravých osobách, které se nepodílejí na výdechu. Kvůli zvýšenému zatížení, vyčerpávajícím úzkostem, pacientům s emfyzémem zhubnout, vypadají vyčerpaně.

Kašel s plicním emfyzémem je pozorován po záchvatu a je doprovázen bezbarvým průsvitným hlenem. Navíc jsou za hrudní kloubem bolest.

Nejprve je pro pacienta pohodlnější, když leží v poloze ve spánku s hlavou spuštěnou, ale jak postupuje onemocnění, začíná tato poloha způsobovat nepohodlí. Lidé s výrazným poškozením plic s emfyzémem dokonce spí v polosedačce. Takže membrána je nejsnadněji "pracovat" na plících.

Jak léčit emfyzém?

Nejčastěji se pacienti dostanou do stuporů, když slyší diagnózu "emfyzému" - co to je a jak léčit onemocnění - první otázky, které doktor slyší. Především je třeba poznamenat, že jakmile se mrtvá plicní tkáň neobnoví, tak hlavní terapie má za cíl zabránit progresi patologie.

Je třeba vyloučit vliv škodlivých faktorů, v případě potřeby změnit pracovní místa. Kuřáci se důrazně vyzývají, aby se vzdali špatného zvyku, protože jinak nebude mít léčba žádný účinek.

Pokud se emfyzém vyvine na pozadí jakéhokoli základního onemocnění, je nutné okamžitě zahájit léčbu. Při bronchitidě a astmatu se předepisují léky, které dilatují průdušky (salbutamol, berodual), stejně jako mukolytika nezbytná pro vylučování sputa (přípravky ambroksola). Infekční patologie jsou léčeny antibiotickou terapií.

Za účelem rozšíření průdušek a stimulace vylučování sputa je zobrazena speciální masáž (bodová nebo segmentová). Nezávisle, bez pomoci lékařů, může pacient provádět speciální dýchací gymnastiku. Stimuluje práci membrány a tím zlepšuje "kontraktilitu" plic, což pozitivně ovlivňuje funkci výměny plynu. Se stejným účelem se používají komplexy cvičební terapie.

V závažných případech se při léčbě emfyzému může k terapii kyslíkem použít eliminace záchvatů hypoxie. Za prvé, pacient je zásobován vzduchem zbaveným kyslíku a pak obohacen nebo normálním obsahem. Terapie se provádí jak v nemocnici, tak doma. K tomuto účelu může pacient potřebovat koncentrát kyslíku.

Emfyzém - důvodem stálého dozoru pulmologem, a léčba této nemoci vyžaduje hodně povědomí o pacienta: Opravy životní styl, užívání léků, v rané fázi, můžete použít lidové léky na zmírnění dýchání a vylučování hlenu, ale v případě patologie zhoršit chirurgický zákrok.

Chronický průběh emfyzému, komplikovaný pneumotoraxem, tvorba bulu, plicní krvácení - je indikací operace.

Toto odstraňuje patologické místo a zbývající zdravá část plíce je kompenzována, aby udržovala funkci výměny plynů.

Prognóza a úmrtnost

Prognóza života je zpravidla nepříznivá pro vývoj sekundárního emfyzému na pozadí vrozených patologií pojivové tkáně, nedostatečnosti α-1 antitrypsinu. Když pacient ostře ztrácí váhu, je to také známka velkého nebezpečí pro život.

Obvykle neléčený, progresivní plicní emfyzém může zabít člověka za méně než 2 roky. Dobrým indikátorem závažných forem onemocnění plic je 5leté přežití pacientů. Při závažném stupni onemocnění tento limit nesmí překročit více než 50% pacientů. Nicméně, pokud byla patologie zjištěna v počáteční fázi, pacient dodržuje všechna doporučení ošetřujícího lékaře, může žít 10 let nebo déle.

Na pozadí emfyzému se vedle selhání dýchání objevují tyto komplikace:

 • srdeční selhání;
 • plicní hypertenze;
 • infekční léze (pneumonie, abscesy);
 • pneumotorax;
 • plicní krvácení.

Vyhněte se všem těmto podmínkám pomůžete přestat kouřit, kontrolovat své zdraví a zejména chronické nemoci dýchacího systému, dodržování bezpečnostních předpisů při práci v nebezpečných průmyslových odvětvích.

Život s emfyzémem plic

Při diagnostice emfyzému závisí délka života pacienta od účinné a včasné léčby. Mnoho pacientů ztrácí svou schopnost pracovat bez kvalitní léčby. Vzhledem k vysokému riziku komplikací z plic a srdce je možný fatální výsledek.

Změny v respiračním systému s nepříznivou prognózou

Různé příčiny způsobují poškození krevních cév a strukturu plicní tkáně. Často dochází k porušení větrací a stěny kapilár ztrácejí svůj tón, klesají a tvoří masivní vzduchové bubliny - bullae. Pacient vyvine respirační nedostatečnost, protože oblast plic výrazně klesá. Postupně zesiluje pravou srdeční komoru, zvyšuje tlak v plicích. Vyvíjí se edém na dolních končetinách, zvětší se slezina a játra, tekutina se hromadí v břiše.

V některých případech vzduch proniká do pleurální dutiny a vzniká život ohrožující stav - pneumotorax. Aby se zabránilo nežádoucímu výsledku, je nutné udržovat pod kontrolou všechny změny v klinickém obrazu onemocnění a laboratorních údajů. Jak dlouho bude pacient žít, pokud nebude léčen plicním emfyzémem, závisí na individuálních charakteristikách těla a stavu zánětlivého procesu.

Předpoklady smrti

Kvůli progresi chronické plicní infekce pacient často vykazuje emfyzém. Respirační viry přispívají k rozvoji funkčních poruch v průduškách. Příčinná látka způsobuje výskyt rozsáhlých ohnisek infekce, u pacienta vzniká toxický syndrom.

Výrazně zhoršuje pacientovu chronickou bronchitidu, která se projevuje dušností, modrozelem nasolabiálního trojúhelníku. Kašel podporuje prasknutí plicních cév, pacient se vyvine srdečním selháním. V pozdních fázích bulózní formy je možný letální výsledek.

Někteří pacienti žít dlouhý čas s chronické bronchitidy a rozedmy plic, ale související onemocnění, jako je cirhóza, chronická hepatitida B, ischemické choroby srdeční, způsobují zhoršení místě.

Emfyzém je obtížné léčit, jak se často objevují nevratné změny v plicích. Zhoršuje prognózu kouření a zneužívání alkoholu.

Exodus s bulózní formou emfyzému

Oslabené oblasti plicní tkáně během onemocnění nejsou úplně větrané, vytvářejí se vzdušné prostory, dělí se do oddělených buněk. Naléhavá operace je nutná, pokud následující znaky naznačují, že stav pacienta se zhoršuje:

 • zhoršené dýchání;
 • tvorba pojivové tkáně v plicích;
 • hemoptysis;
 • maligního nádoru.

Často je možný nepříznivý výsledek bulózní formy emfyzému. Prognóza života závisí na včasné resuscitaci.

Chirurgická léčba je nezbytná k odstranění postižených plic nebo k jejich transplantaci. Věk pacienta má velký význam pro zvýšení délky života. Lékař věnuje pozornost stupni poškození plic, trvá na úplném odmítnutí tabákových výrobků a alkoholu. Pacienti s vysokým krevním tlakem proti emfyzému trpí velmi špatně.

Často pacient umírá z akutní plicní embolie nebo plicní embolie.

Jak zvýšit očekávanou délku života

Pacient s plicním emfyzémem by se měl neustále starat o svůj zdravotní stav, vyvarovat se kontaktu s pacienty s chřipkou nebo respirační virové infekce. Na počátku onemocnění přijímá opatření k zabránění vzniku emfyzému. Především se pacient chrání před nepříznivými environmentálními faktory, vyhýbá se pasivnímu kouření, zlepšuje výživu, odmítá užívat léky, které ničí plíce.

Změny v životním stylu mají pozitivní vliv na celkový stav pacienta, snižují pravděpodobnost komplikací srdce a cév. Léčba by měla být dlouhá. Jinak je onemocnění plné vážných komplikací.

Pacient nemůže navštívit saunu nebo saunu, protože při vysokých teplotách nemůže srdce odolat zvýšené zátěži. Je nutné upustit od práce spojené se škodlivými látkami, jinak nemoc bude trvale postupovat. Pravidelné cvičení pro trénink dýchacích svalů zlepšují stav plic.

Srdeční selhání

Kvůli vývoji zvýšeného plicního tlaku vzniká patologický stav spojený s nárůstem pravé srdeční komory. Absence účinných kompenzačních mechanismů vede ke vzniku srdečního selhání.

V počáteční fázi onemocnění se pacient stěžuje na zhoršení pohody. Ve druhém a třetím stupni vývoje emfyzému zaznamená EKG změny, které naznačují zvýšení velikosti pravé srdeční komory. Tlak v plicním kufru je 51-75 mm Hg. Art.

Pacient si stěžuje na dušnost, pocit nedostatku kyslíku, suchý kašel. Existuje edém nohou, hemoptýza, poruchy oběhu, otok bronchiální sliznice.

Rychlý rozvoj klinického obrazu srdeční nedostatečnosti doprovázena plicní embolie, astmatické záchvaty, zánětu plic a hromadění tekutiny v pohrudniční dutině. Při perkuse plic se zjistí zvuk plicní krabice.

Prognóza akutní cerebrovaskulární příhody u pacienta s emfyzémem je vždy závažná. V tomto případě se zobrazí následující příznaky:

 • mdloby;
 • obtížné mluvení;
 • bolesti hlavy.

Jak je dech zhoršen?

V mnoha případech je emfyzém komplikován vývojem plicní nedostatečnosti. Jeden člověk si stěžuje na dechu, nedostatek chuti k jídlu, oslabení dechu, kašel s hlenem. U malých dětí se často vyskytují závažné záchvaty bronchiálního astmatu, dochází k akutnímu respiračnímu selhání.

V rané fázi onemocnění dochází k poruchám ve fázi výdechu, k ostrým pohybům žeber. Obtíž je, že počáteční příznaky emfyzému se shodují s příznaky běžné bronchitidy. Avšak výskyt recidiv je zvláště charakteristický pro emfyzém - příznivou prognózu, je-li přijata doba k odstranění patologického stavu průdušek.

V případě vývoje chronické formy onemocnění se pacient stěžuje na kašel, výskyt chudého muko-purpurového výboje. U lidí se vzhled změní, objeví se následující příznaky:

 • hrudník;
 • zduřené subklavní žíly;
 • modré rty;
 • zvýšené ramena.

V případě vývoje vrozeného lobarního emfyzému u malých dětí se objevují následující příznaky:

 • křeče svalů hrtanu;
 • opuch bronchiální sliznice;
 • zúžení lumen velkých plavidel.

V plicní tkáni se zachovává vzduch, zvyšuje se intraorakální tlak, dušnost, kašel, bronchospazmus.

Vdechnutí je nejlepší léčba plicní léčby

Pro zlepšení zdravotního stavu pacient používá tradiční metody léčby. Inhalace mohou být prováděny často, ale musí být konzistentní při provádění všech postupů. Hojivý účinek lze dosáhnout pouze tehdy, když pravidelně pořádáte rehabilitace.

Při provádění inhalace je nutné dodržovat některá pravidla. Sezení začíná 1-1,5 hodiny po jídle. Během postupu nemůžete mluvit a smát. Silný zdravotní účinek má přírodní esenciální oleje z borovice, cedru, santalového dřeva, máty, levandule.

Pokud pacient nemůže používat aromatické látky pro inhalace, používá se obyčejná sůl a soda. Pro tento postup můžete použít brambory. Pomáhají posílit zdraví a zásobovat tělo inhalací vitamíny se smrkovými nebo jedlemi jehlami.

Při plicním emfyzému se doporučuje provést proceduru s infuzí divokého rozmarýnu. Nicméně je třeba si uvědomit, že rostlina je jedovatá.

Žít s emfyzémem plic může být dlouhý, pokud se s ním pravidelně léčí, s použitím bylinných léků pro podporu zdraví.

Spontánní pneumotorax s bulózním emfyzémem

V důsledku přetržení vzduchových bublin se vyskytuje závažná komplikace - pneumotorax. Onemocnění se objevuje u pacientů ve věku 25-35 let po dlouhodobé léčbě v nemocnici. Patologický proces se často objevuje na pozadí pneumonie. Vzduch se hromadí v pleurální dutině a pacient si stěžuje na dechové napětí, bolest v hrudníku, suchý kašel, mělké dýchání. Při absenci účinné léčby se objevují následující komplikace:

 • krvácení;
 • akutní respirační selhání.

V případě, že pohrudniční dutiny mnoho vzduchu pacient cítí intenzivní bolest, jako bodnutí, bušení srdce, slabost, nepříjemné pocity v nadbřišku regionu. V některých případech, rozvoj kompletní spontánní pneumotorax, doprovázené zvýšením tlaku intrathoracic, opomenutí membrány.

Prognóza závisí na tom, jak obratně byla pomoc poskytnuta v prvních hodinách onemocnění. Když je infikována pleurální tekutina, vzniká hnisavý proces, empyém pleury. V některých případech může zachránit život pacienta pouze včasná chirurgická intervence.

Lidová léčba pro zdraví plic

Rychlé zvládnutí projevů emfyzému usnadňují rostlinné léky. Infuze jarního srstového květu uvolňuje dušnost. Pro zvýšení diurézy je pacientovi předepsán příjem léků z bobulových borůvek a březových listů.

Při plicních onemocněních se doporučuje pít mrkvovou šťávu smíchanou s medem. Efektivní využití odvaru kořenů z elecampanu, extraktu z ovoce z anýzu.

Velkou výhodou přináší pacientovi čaj s tymiánem a oreganem, vitamínovým nápojem z borových jehlic. Nezapomeňte na jemnou masáž hrudníku a chrbta, která zlepšuje výtok sputa.

Lékař doporučuje přípravky na kořen lékořice pro léčbu. Jedinečná rostlina má protizánětlivý a diuretický účinek.

Síla pacienta s plicním emfyzémem podporuje nejen léky, ale také léčivé rostliny, které se dokáží vyrovnat s řadou komplikací.