Emfyzém plic není větou, zvyšujeme životnost

Emfyzém plic je onemocnění, při kterém se struktura plicního tkáně degraduje. V důsledku působení patologických faktorů jsou stěny mezi plicními buňkami zničeny. Dutiny jsou tvořeny, nejprve malé, pak hrubší. Oblast styku s plicní tkání se snižuje. Výměna plynu se zhoršuje. Dýchací funkce trpí. Jak nemoc postupuje, dochází ke vzniku srdečního selhání u osoby, která je hlavní příčinou úmrtí u pacientů s emfyzémem.

V jakých případech je možné nepříznivý výsledek?

Proces tvorby v plicní tkáni dutin je nevratný a kontinuální. Nakonec emfyzém zcela ovlivňuje plíce.

Nepříznivá povaha prognózy závisí na povaze, příčině a průběhu onemocnění.

 1. Primární emfyzém, vyvinutý na pozadí vrozených vad tělního enzymového systému, má nejnepříznivější výsledek.
 2. Poškození plic buněk cigaretovému kouři, vdechnutí toxických látek, průmyslové prachu, pokud jsou tyto faktory byly po celá desetiletí a nepřestává v době nemoci, výrazně zhoršit výsledek.
 3. Stejně jako u všech nemocí, včasná diagnóza a odpovídající léčba zvyšují očekávanou délku života. Emfyzém je však vždy diagnostikován s významným poškozením plicní tkáně. To je způsobeno skutečností, že se nemoc již mnoho let nevykazuje. Klasické příznaky v podobě dyspnoe a následného kašle se objevují pozdě, kdy již probíhá tvorba dutin v plicích.

Nevýhodný výsledek se vyskytuje v následujících případech emfyzému:

 • S vrozenými vadami enzymů;
 • pokud pacient kouří, je pod vlivem toxických a prachových látek;
 • v případě pozdní léčby.
do obsahu ↑

V jakých případech je příznivý výsledek možný?

Otázka příznivého výsledku s bulózním emfyzémem plic je v jistém smyslu podmíněná. Je pravděpodobné, že mluvíme o době, kdy může člověk s touto chorobou žít. Obvykle se odkazuje na příznivé případy, kdy pacient trvá více než 4 roky od provedení diagnózy.

Faktory, které upřednostňují "dlouhou životnost" pacienta s emfyzémem, jsou následující:

 • Včasná diagnostika a zahájení léčby;
 • mírné až střední formy onemocnění;
 • dodržování diety;
 • odmítnutí kouření.
do obsahu ↑

Očekávaná délka života při různé závažnosti onemocnění

Lékařská statistika shromáždila údaje o úmrtnosti a délce života pacientů s emfyzémem. Tyto informace jsou však omezené. Podle obecného názoru lékařů není možné pro konkrétní osobu na základě těchto údajů provést žádné prognostické závěry. Důvodem je, že dynamika vývoje emfyzému u každého pacienta je individuální. Očekávaná délka života je ovlivněna následujícími faktory:

 • Obecný fyzický stav;
 • přítomnost dalších systémových onemocnění (chronická bronchitida, tuberkulóza, bronchiální astma);
 • způsob života;
 • věk;
 • dědičnost.

Za přítomnosti četných ovlivňujících faktorů není možné provést správnou a přesnou predikci očekávané délky života bez podrobného vyšetření.

Přesto existuje potřeba kritérií hodnocení. Diagnóza vyžaduje stanovení stupně závažnosti patologického procesu. Za tímto účelem byly učiněny pokusy o standardizaci stádií emfyzému. Za tímto účelem se používají testy, které odhadují parametry jako objem vydechovaného vzduchu po určitou dobu, index tělesné hmotnosti, přítomnost dušnosti, tolerance fyzické námahy.


Na základě výsledků testů fáze onemocnění koreluje s jednou z forem:

Pokud poměrně příznivá prognóza trvá čtyřletou životnost od okamžiku diagnózy, zobecňující a průměrné nálezy vypadají takto:

 • S lehkou formou přesahuje hranice za hranice 4 let více než 80% pacientů;
 • s mírnou formou - až 70%;
 • v těžké formě - ne více než 50%.
do obsahu ↑

Jak zlepšit stav a prognózu života

Pro zpomalení vývoje emfyzému a stabilizaci stavu pacienta se doporučují následující opatření:

 1. Odmítněte kouřit. Tabákový kouř je hlavním ničivým faktorem, který ničí plíce.
 2. Vycvičit respirační svaly pomocí speciální gymnastiky denně 4-5 krát za 15 minut.
 3. Napájení:
 • Více zeleniny;
 • vařené maso nebo ryby denně;
 • nesolejte jídlo;
 • nepijte alkohol.
 1. Pokud to fyzický stav dovoluje, můžete denně chodit venku.
 2. Chraňte se před infekcemi dýchacích cest, studeným vzduchem a hypotermie.
do obsahu ↑

Závěr

Nikdo neví, kolik je přiděleno k tomu, aby žilo tuto nebo tu osobu. Existuje oblíbený názor na určitého "souseda", který nekouří ani nepije, ale náhle a brzy zemřel. Takové případy se stávají, ale jsou to výjimky, které potvrzují obecný vzorec. Muž s rozedmou plic, dodržovat zdravý životní styl a mají pevný záměr žít, bude schopen zajistit nejpříznivější prognózu a překonat nejen konvenční hranici 4 roky, ale také - v 20 nebo více let.

Symptomy emfyzému a moderní metody léčby

Emfyzém zahrnuje chronickou patologii plic, alveoly jsou postiženy, ztrácejí přirozenou schopnost kontrakce. Nemoci v 90% případů doprovází selhání dýchání. Častými předzvěstmi emfyzému jsou delší onemocnění dýchacího systému, jako je bronchitida, pneumonie. Patologie v lékařském prostředí je považována za zákeřnou, protože nemá žádné jasné projevy a může se vyvinout poměrně dlouho, aniž by pacientovi způsobil vážné nepohodlí.

Co to je, forma nemoci

Emfyzém pochází ze slova "nafouknout" a představuje proces narušení výměny plynů v plicích a funkce dýchání. Alveoly, které se nacházejí v koncích průdušek a v dutině plic, mají zodpovědnou funkci - pomáhají v procesu dýchání. Když člověk vdechuje vzduch, naplňuje se a napěňuje, jako malá koule, a díky přirozeným kontrakcím dochází ke stejnému výdechu.

Emfyzém - porušení procesu, v důsledku různých respiračních onemocnění plicních sklípků začít vykonávat práci zvýšeného tlaku vzduchu v nich se zvyšuje, což vede k protažení. Proto derivát definice - "nafouknout".

Když alveoly ztratí svou schopnost podílet se jako v dýchání, plíce začínají trpět. Rozbitá výměna plynů vede k tomu, že v plicích dochází k většímu množství vzduchu, což přispívá k poruše organu. Pokud si nevšimnete a léčíte patologii včas, může jít do srdce, vést k komplikacím. Často každý třetí pacient má v anamnéze srdeční nebo respirační selhání.

Emfyzém plic v medicíně má specifickou klasifikaci. Na jejím základě je nemoc rozdělena podle povahy projevů, prevalence, anatomické rysy a původu. Podrobnější vyšetření klasifikace emfyzému je možné s pomocí předložené tabulky.

Klasifikace pomáhá odborníkům porozumět, co je třeba zdůraznit v terapii a jaké metody léčby se mají aplikovat.

Symptomy a první stížnosti

Emfyzém se týká patologií, které jsou obtížné rozpoznat najednou, protože v počáteční fázi má symptomatologie mírný projev. Může být zaměňován s příznaky virové infekce nebo zánětu průdušek, průdušnice. Bez lékařského vyšetření ke zjištění nemoci velmi obtížné, takže vzhled i drobných příznaků kašle a jeho doprovodných příznaků infekce dýchacích cest, měli byste se obrátit na odborníka.

Ke známkám emfyzému plic patří následující projevy.

 1. Cyanóza. Tato podivná definice hovoří o patologii, která často doprovází emfyzém. Vyjadřuje se v kyanotickém odstínu ušních lalůček, špička nosu a hřebíků. Tento projev je spojen s hladovění těla v kyslíku, což má za následek bledost pokožky a namodralý nádech. Kapiláry nelze plně naplnit krví.
 2. Dýchací potíže, projevující se v počátečním stádiu, jsou bezvýznamné a pouze s fyzickou aktivitou. V průběhu času si pacient začíná všimnout zvláštnosti v dechu, během dechu se zdá, že vzduch nestačí, a proces výdeje se stává obtížným a časově náročným. Symptom je spojeno s akumulací hlenu v plicní dutině.
 3. "Pink Torturer" - tato podivná definice také odkazuje na příznaky nemoci. Když je pacient emfyzém pronásledován záchvaty kašle. V tomto případě se kůže na obličeji stává růžovou. Jedná se o charakteristickou vlastnost CHOPN, protože při poslední léčbě se tvář osoby během procesu kašle v cyanotickém odstínu.
 4. Opuch žíl v krku, spojený se zvýšeným tlakem uvnitř hrudní kosti, což se odráží v kašli. Během ní se cervikální žíly zvětšují, stejný jev může být pozorován během výdechu.
 5. Ztráta hmotnosti. V souvislosti s intenzivním působením respiračních svalů začíná člověk v průběhu času zhubnout, což se stává zřetelným pro ostatní.
 6. Intenzivní fungování respiračních svalů je spojeno se zvýšenou funkcí bránice, mezipostálních svalů a břišního lisu. Pomáhají plici roztahovat při vdechování, protože tento orgán ztratí svou funkci při emfyzému.
 7. Změna polohy a velikosti jater. Tuto symptomatologii lze zjistit pouze tehdy, je-li diagnostikována. Jedná se o součást diagnostiky. Po vyšetření pacienta může být zjištěna specifická poloha membrány, měla by být zvýšena. Výsledkem je, že lokalizace jater podléhá změnám pod jeho vlivem. Snížení velikosti těla je spojeno se stagnací krve ve svých cévách.

Zkušení odborníci již mohou diagnostikovat "emfyzém plic". Jsou vedeny vnějšími projevy, které vznikají u pacientů s chronickou formou onemocnění. Toto zkrácení krku, výčnělek nadklesňavých jám, hrudník u pacienta vypadá objemně. Kromě toho může odborník požádat pacienta, aby dýchal a pak si všiml specifické polohy membrány a břicha, které se pod tlakem ztrácejí. Když vdechujete, zjistíte, že výčnělek svalů mezi sebou se zdá, že se protáhnou pod tlakem vzduchu.

Příčiny vedoucí k nemoci

Podle statistik bylo asi 60% pacientů s emfyzémem v minulosti diagnostikováno jiné patologické stavy dýchacího systému. Pneumonie, chronická bronchitida, bronchiální astma, tuberkulóza - mohou způsobit vznik onemocnění.

Existují i ​​další důvody, na které je třeba věnovat pozornost, protože mnoho z nich souvisí s každodenním způsobem života člověka. Například stav prostředí v oblasti, kde pacient pracuje nebo žije. Pokud je člověk každý den pod vlivem uhelného prachu, smogu, toxických látek, dusíku a síry, izolovaných během práce podniků, pak jeho plic může nakonec selhat. V znečištěné atmosféře fungují se zvýšenou účinností a jsou propíchnuty škodlivými látkami, které ovlivňují stav.

Samostatně je třeba říci o kuřácích, neboť vdechování výparů tabákového kouře může vést k bronchiálním a plicním onemocněním. U milovníků nikotinu se v průběhu času může vyvinout bronchiální astma, následovaný emfyzémem, pokud člověk neopustí kouření. Trvalý kašel by měl vést k myšlence okamžitého vyloučení nebezpečného zvyku.

Onemocnění může nastat u novorozenců. To je způsobeno několika faktory:

 • vady struktury plicní tkáně vrozené povahy;
 • vrozená nedostatečnost α-1 antitrypsinu, když se stěny alveolů samy zhroutí;
 • dědičnost, vyjádřená v nedostatečném fungování dýchacího systému, zatímco v průběhu času dochází k narušení elasticity a pevnosti plicní tkáně.

U dospělých může být příčinou onemocnění hormonální příroda, kdy je narušena souvislost mezi estrogeny a androgeny. Hormony se podílejí na procesu snižování bronchioles. Proto je-li rovnováha narušena, mohou se nakonec protáhnout, ale nemají vliv na fungování alveol. Je také nutné vzít v úvahu věkové změny. U starších pacientů nemají plíce stejnou hustotu, sílu, elasticitu jako v mladém věku.

Lékaři identifikují příčiny, které se týkají zvýšeného tlaku v plicích. Zpravidla se rozvíjí emfyzém. Podtlak se vytvoří v plicích může být zanesen bronchiální lumen, chronické obstruktivní bronchitidy, nebo při špatné práce, která zahrnuje zvýšení tlaku vzduchu v plicích, například hudebníky dmychadel.

Moderní specialisté nikdy nezohlední jeden faktor, který by mohl ovlivnit vývoj patologie, protože věří, že kombinace několika příčin může přispět k emfyzému.

Charakteristiky onemocnění u dětí

Podle statistik u kojenců patologická onemocnění s větší pravděpodobností ovlivňuje kojence, chlapci mají ve vývoji onemocnění větší riziko než dívky. Příčina vzniku emfyzému plic u novorozenců je několik faktorů. Jeden z nich je spojen s vrozenými vlastnostmi, tj. S vývojem abnormálních orgánů a dýcháním dochází dokonce i v perinatálním období. Druhý hovoří o narušení průchodnosti průdušek, ale moderní odborníci se domnívají, že tento faktor již není relevantní.

Četné pozorování a studie ukázaly, že častou příčinou emfyzém u dětí se stává nedostatečný rozvoj tělesných tkáních nebo jednotlivé průdušky. Protahování plic vede k patologickému procesu, když dýchací průdušky jsou úzké a alveoly zpomalují tok kyslíku, který je v plicích.

Vrozený emfyzém je symptomatický, který bezpochyby věnuje pozornost rodičům:

 • tachykardie;
 • Dýchavičnost, která se v dětství projevuje zcela jasně;
 • Tam je modré zbarvení kůže v oblasti nosu a rtů;
 • Během útoku může dítě ztratit vědomí kvůli nedostatku vzduchu;
 • dýchání je doprovázeno výrazným pískem.

V dětství existuje několik forem onemocnění: dekompenzovaná, subkompenzovaná, kompenzovaná. První se projevuje v prvních dnech života dítěte a je pozorována u předčasně narozených dětí. Uvědomte si, že tato forma onemocnění je jednoduchá, symptomatologie je zřejmá. Druhý nehovoří o vrozené patologii, ale o získané.

Příznaky se mohou objevit několik let po narození, v počáteční fázi budou mít implicitní charakter.

Kompenzovaná forma je považována za nejnebezpečnější, protože nezahrnuje přítomnost závažných příznaků. Symptomy onemocnění mohou být zcela chybějící, což komplikuje diagnostický proces.

Děti jsou vystaveny chirurgickému zákroku s emfyzémem plic. Při dekompenzované podobě musí být provedena bezodkladně. Subkomenzovaný a kompenzovaný průměrný plánovaný provoz.

Jak se léčit - léky s emfyzémem

Terapie obvykle předepisuje nejen terapeut, ale ošetřující pulmonolog. Bez jeho konzultací nemůžete získat odpovídající léčebný plán. Všechny aktivity jsou omezeny na dodržování speciálních diet, odmítnutí špatných návyků, předepsané kyslíkové terapie, předepsané terapeutické fyzické kultury a masáže. Komplex léčby zahrnuje použití speciálních léků, které pomáhají eliminovat projevy nemoci.

 1. Přiřaďte inhibitory, například Prolastin. To přispívá ke snížení hladiny enzymů pomocí proteinu, který ničí pojivovou tkání těla vláken.
 2. Antioxidanty jsou předepsány pro zlepšení výživy v tkáních a metabolismu. Pomáhají zpomalovat a eliminovat patologický proces probíhající v alveoli. Zástupcem je Vitamin E.
 3. Povinnou podmínkou je příjem mukolytických léků, jako je Lazolvan nebo ATSTS. Zředí hlen, pomáhá vyvést sputum z plic a průdušek, snižuje tvorbu volných radikálů.
 4. Theopack je inhibitor bronchodilatačních účinků, často používaných pro emfyzém. To vede k uvolnění hladkých svalů průdušek, snižuje edém sliznice a podporuje rozšíření lumenu v orgánu.
 5. Přednidazol - označuje glukokortikosteroidy. Předepisuje se pouze tehdy, je-li bronchodilatační léčba neúčinná. Má nejsilnější protizánětlivý účinek na plíce, pomáhá rozšířit průduch průdušek.
 6. Přípravek Atrovent se používá ve formě inhalací. Léčivo se používá ve spojení s fyziologickým roztokem v rozprašovači. Zabraňte křeče průdušek, zlepšuje dýchací proces.
 7. Jsou jmenováni nebo jmenováni Teofilliny, to jsou léky prodlouženého účinku, které umožňují odstranit plicní hypertenzi. Pomáhají dýchacímu systému uniknout kvůli vlivu na jeho svaly.

Kromě komplexu léků, použití masáže, kyslíkové terapie, lékařské gymnastiky a stravy odborníci mohou předepsat respirační gymnastiku. Pomáhá posilovat respirační svaly a obnovuje proces přirozené inhalace a výdechu, který byl během emfyzému narušen.

Lidové prostředky

V kombinaci s léky si můžete poradit s tradičními léky. Před použitím konkrétního receptu by se měli poradit s lékařem a pulmologem, každá rostlina má své kontraindikace podání, jako jednotlivce ve vztahu k jednotlivým reakce na bylinné medicíny.

Mezi četnými léčbami tradiční medicíny s emfyzémem plic jsou následující 3 receptury populární.

 1. Infuze od matky a nevlastní matky může pomoci při komplexní léčbě emfyzému. Je nutné shromáždit listy rostliny a vyschnout je, používají se pouze pozemní komponenty. Jsou odváženy na 1 polévkovou lžíci. lžíce listů 2 šálky vařící vody. Doba působení vroucí vody by měla trvat nejméně hodinu. Po infuzi použijte 1 polévkovou lžíci. lžíce 6krát denně.
 2. Můžete použít sbírku bylin: šalvěj, eukalyptus, malinové listy, tymián a kořen elampampanu. Složky se používají ve stejném poměru, obvykle v poměru 1 polévková lžíce. lžíci, nalijte sklenici vařící vody a trvá 60 minut. Výživa dokonale pomáhá vyrovnat se s dušností. Aplikujte po filtrování ¼ šálku denně, 4krát.
 3. Existuje jednoduchý recept, který není drahý za peníze. Používají se brambory. 1 čajová lžička rostliny se nalije do sklenice vařící vody a naplní se 2 hodiny. Aplikujte odvar s dýchavičností, napněte a napijte 1/2 šálku půl hodiny před jídlem, 3 krát denně.

Prognóza života - kolik žije s emfyzémem

Očekávaná délka života pacienta po terapeutickém účinku může být ovlivněna mnoha faktory. Neexistují žádné konkrétní statistiky, které by mohly hovořit o příznivém nebo nepříznivém vývoji emfyzému po operaci nebo konzervativní léčbě. Další vývoj patologie a života pacienta závisí na individuálních vlastnostech organismu a samotném pacientovi, pokud se řídí doporučeními odborníka.

Odděleně existuje prognóza morbidity u pacientů, kteří mají genetickou formu patologie, protože délka života v tomto případě závisí na dědičnosti.

Po terapii se doporučuje podstoupit speciální vyšetření, které pomáhá stanovit respirační schopnosti pacienta. Vykonává se test, který určuje množství vzduchu vydechovaného člověkem po určitou dobu, indexuje tělesnou hmotnost pacienta, diagnostikuje přítomnost dušnosti. Podle výsledků studie může odborník udělat obraz o dalším vývoji onemocnění, ať už jsou možné relapsy.

Hodně závisí na životě pacienta, na způsobu jeho existence. Pokud pacient odmítne odstranit špatné návyky nebo změnit pracovní podmínky, může to napravit prognózu lékařů v negativním směru.

Na příznivém výsledku se mohou počítat pacienti, kteří mají čas na odhalování patologie a provádět odpovídající léčbu. Lidé, kteří dodržují všechna doporučení lékaře v pooperačním nebo terapeutickém období, mohou také počítat s pozitivním výsledkem.

Děti život prognóza závisí na formě onemocnění, a kolik času neonatologové nebo pediatři byli schopni odhalit nemoc a jít na léčbu. Je-li dítě je časté opakování zánětu dýchacích procesů, jako je průdušnice, průdušek, zápal plic, naléhavá potřeba poradit se s odborníkem plíce pro vyšetření plic, aby se vyloučila možnost vzniku rozedmy.

Jakákoli nemoc je snadněji preventivní než léčba, každý člověk musí sledovat životní styl. Přítomnost negativních faktorů, špatných návyků, dědičnosti může vést k rozvoji patologie. Odstranění příčin, které ovlivňují předispozici k rozvoji emfyzému, je možné zabránit vzniku patologie.

Kolik žije s emfyzémem

Při udržování zdraví je důležité, jak dlouho mohou tkáně a stěny různých orgánů zachovat svůj tvar, elasticitu a funkčnost. Mobilní orgány musí zůstat pružné a objemné.

To je srovnatelné s napnutými kalhotami, které můžete vylézt, ale nebudou to velikost. Také se vyskytuje u plic, které mohou v důsledku ztráty kapacity rozšiřovat a zastavovat proces výměny plynu. Toto onemocnění se nazývá emfyzém.

Co je emfyzém?

Co je emfyzém plic? Jedná se o stav plicní tkáně, ve které se alveoly rozpínají a ztrácejí schopnost kontrakce, což je nezbytné v procesu výměny kyslíku a oxidu uhličitého.

Plicní sklípky představují sáčky na koncích průdušek, které jsou naplněny vzduchem při nádechu, rozšíření, zúžení a vydechování, a tím přebírá oxid uhličitý z krve a jeho odstranění, spolu se vzduchem. Při emfyzému alveoly ztrácejí svou pohyblivost v důsledku předchozích chronických onemocnění. Zatímco muž nemohl dýchat, pokoušel se plnými plicemi plnit svůj vlastní vzduch s častými a hlubokými dechy.

To vede k neustálému rozšiřování alveol, které postupně ztrácejí své přirozené formy. Při obnově se formuláře nevrací, vzduch se postupně hromadí a neúčastní se procesu výměny plynu. Plíce se rozšiřují a ztrácejí svou pracovní kapacitu.

Časem se osoba stává zdravotně postiženou, ztrácí schopnost pracovat, začíná trpět různými onemocněními plicního onemocnění.

Klasifikace

 1. Z důvodů vzhledu:
  • Primární (idiopatická, vrozená) je nezávislá nemoc;
  • Sekundární (získané) - se objeví na pozadí jiných nemocí.
 2. Podle masivnosti:
  • Lokalizováno;
  • Časté (difuzní).
 3. Na zapojení acini (funkční plíce, které se podílejí na výměně plynu):
  • Panlobular - celý acinus;
  • Centrilobulární - alveoly v centrální části;
  • Cerylobulární - distální část;
  • Obvodová (nerovnoměrná);
  • Bulózní - přítomnost bulu.
 4. Vrozený lobární frakční emfyzém;
 5. Vicar (kompenzační) - hyperplazie a hypertrofie zbývajících plic po odstranění poškozených;
 6. Starý (u starších osob) - pozorován u starších osob v důsledku plicní involuce;
 7. Meziprodukt - akumulace vzduchu v intersticiální tkáni roztržením alveolů, po které vstoupí do celulózy krku a obličeje (subkutánní emfyzém). S tlakem jsou slyšet drtí;
 8. MacLeodův syndrom.
jdi nahoru

Příčiny

Jakékoliv faktory, které způsobují zánět v alveoli, jsou příčinou emfyzému. To usnadňuje:

 • Nedostatek alfa-1-antitrypsinu;
 • Vdechování znečišťujících látek: tabákový kouř, jedy, toxiny;
 • Narušení mikrocirkulace v tkáních;
 • Bronchiální astma a obstrukční bronchitida chronického typu;
 • Zánětlivé procesy v bronchiolech a alveoli;
 • Přítomnost v atmosféře, kde je konstantní vysoký krevní tlak.

Tyto faktory způsobují, že stěny alveol jsou napnuty a naplněny vzduchem. Po výdechu se prsníkové trubice drží dohromady, což vede k obstrukci ventilace obstrukčním typem. Nadouvání a nadměrná stimulace tkání vytváří vzdušné cysty - bullae. Jejich prasknutí může způsobit pneumotorax. V tomto případě se plic zvyšuje.

Symptomy

Charakteristické příznaky emfyzému jsou:

 1. Progresivní dušnost, která začíná fyzickou námahou, ale pak se objeví v klidném stavu;
 2. Obtížné dýchání;
 3. Kašel s nevýznamným hlenem;
 4. Cyanóza kůže;
 5. Pocit obličeje;
 6. Anorexie, která je spojena s velkým výdajem kalorií na proces dýchání;
 7. Opuch žíly;
 8. Spontánní pneumotorax s bulózním emfyzémem.

V počáteční fázi se symptomy onemocnění nemusí projevit. Vznikající dušnost při fyzické námaze může být nesprávně interpretována.

Diagnostika

Diagnostika emfyzému začíná sbíráním stížností a anamnézou. A anamnéza se shromažďuje, aby se potvrdila dlouhá pracovní zkušenost se škodlivou produkcí, kouřením nebo přítomností chronických onemocnění dýchacích kanálů.

 1. Provede se fyzikální vyšetření, ve kterém je vyznačena zvětšená hrudník (tvar hlaveň a široké intervaly mezi žebry);
 2. Kontrola plic, při kterých jsou slyšitelné zvuky;
 3. Externí zkoušky dýchání;
 4. Je vytvořen rentgen, na kterém jsou viditelné průhledné plochy;
 5. Pikfloumetry a spirometrie jsou prováděny;
 6. Sputum a krev jsou analyzovány.
jdi nahoru

Léčba

Neexistuje speciální léčba emfyzému. Protahování alveol je nevratný proces. Lékaři eliminují hlavní příčinu onemocnění - odvykání kouření, léčbu chronických onemocnění, ochranu před škodlivými látkami. Jak se léčí emfyzém? Komplex postupů je symptomatický:

 • Bronchodilatátory a glukokortikoidy při inhalacích a tabletách, které se stávají pro pacienta permanentní;
 • Oxygenoterapie a užívání diuretik při srdečním nebo respiračním selhání;
 • Respirační gymnastika;
 • Terapeutické cvičení a masáže pro lepší vylučování sputa;
 • Příjem antibakteriálních léků;
 • Torakoskopická bullektomie;
 • Možná transplantace plic.

Žádná oblíbená metoda zde nepomůže, přestože mohou být použity. Dokonce po léčbě je pacientovi prokázána preventivní opatření a pravidelné vyšetření pulmonologem, který předepisuje léky a provede preventivní postupy.

Dodržování stravy, která zahrnuje surovou zeleninu a ovoce, z nich vyrobené, šťávy a bramborovou kaší, je podporováno. Tyto produkty jsou plné vitaminů a stopových prvků.

Předpověď života

Prognóza života s emfyzémem je zklamáním, pokud pacient zcela odmítne léčbu. Onemocnění postupuje a dává jeho komplikace:

 • Porucha dýchání;
 • Plicní hypertenze;
 • Ascites;
 • Selhání pravé komory;
 • Otok nohou;
 • Hematomegalie;
 • Spontánní pneumotorax.

V tomto případě vše závisí na průběhu komplikací, které se staly přirozenými s progresí onemocnění. Kolik lidí žije? Závisí to na komplikacích, které mohou zabít život pacienta během jednoho roku i během několika dní.

Očekávaná délka života se výrazně zlepší, pokud pacient provede všechny potřebné lékařské postupy. I při absenci transplantace plic může být život plný. Závisí všechno na závažnosti onemocnění a periodické léčbě pacienta.

Život s emfyzémem plic

Při diagnostice emfyzému závisí délka života pacienta od účinné a včasné léčby. Mnoho pacientů ztrácí svou schopnost pracovat bez kvalitní léčby. Vzhledem k vysokému riziku komplikací z plic a srdce je možný fatální výsledek.

Změny v respiračním systému s nepříznivou prognózou

Různé příčiny způsobují poškození krevních cév a strukturu plicní tkáně. Často dochází k porušení větrací a stěny kapilár ztrácejí svůj tón, klesají a tvoří masivní vzduchové bubliny - bullae. Pacient vyvine respirační nedostatečnost, protože oblast plic výrazně klesá. Postupně zesiluje pravou srdeční komoru, zvyšuje tlak v plicích. Vyvíjí se edém na dolních končetinách, zvětší se slezina a játra, tekutina se hromadí v břiše.

V některých případech vzduch proniká do pleurální dutiny a vzniká život ohrožující stav - pneumotorax. Aby se zabránilo nežádoucímu výsledku, je nutné udržovat pod kontrolou všechny změny v klinickém obrazu onemocnění a laboratorních údajů. Jak dlouho bude pacient žít, pokud nebude léčen plicním emfyzémem, závisí na individuálních charakteristikách těla a stavu zánětlivého procesu.

Předpoklady smrti

Kvůli progresi chronické plicní infekce pacient často vykazuje emfyzém. Respirační viry přispívají k rozvoji funkčních poruch v průduškách. Příčinná látka způsobuje výskyt rozsáhlých ohnisek infekce, u pacienta vzniká toxický syndrom.

Výrazně zhoršuje pacientovu chronickou bronchitidu, která se projevuje dušností, modrozelem nasolabiálního trojúhelníku. Kašel podporuje prasknutí plicních cév, pacient se vyvine srdečním selháním. V pozdních fázích bulózní formy je možný letální výsledek.

Někteří pacienti žít dlouhý čas s chronické bronchitidy a rozedmy plic, ale související onemocnění, jako je cirhóza, chronická hepatitida B, ischemické choroby srdeční, způsobují zhoršení místě.

Emfyzém je obtížné léčit, jak se často objevují nevratné změny v plicích. Zhoršuje prognózu kouření a zneužívání alkoholu.

Exodus s bulózní formou emfyzému

Oslabené oblasti plicní tkáně během onemocnění nejsou úplně větrané, vytvářejí se vzdušné prostory, dělí se do oddělených buněk. Naléhavá operace je nutná, pokud následující znaky naznačují, že stav pacienta se zhoršuje:

 • zhoršené dýchání;
 • tvorba pojivové tkáně v plicích;
 • hemoptysis;
 • maligního nádoru.

Často je možný nepříznivý výsledek bulózní formy emfyzému. Prognóza života závisí na včasné resuscitaci.

Chirurgická léčba je nezbytná k odstranění postižených plic nebo k jejich transplantaci. Věk pacienta má velký význam pro zvýšení délky života. Lékař věnuje pozornost stupni poškození plic, trvá na úplném odmítnutí tabákových výrobků a alkoholu. Pacienti s vysokým krevním tlakem proti emfyzému trpí velmi špatně.

Často pacient umírá z akutní plicní embolie nebo plicní embolie.

Jak zvýšit očekávanou délku života

Pacient s plicním emfyzémem by se měl neustále starat o svůj zdravotní stav, vyvarovat se kontaktu s pacienty s chřipkou nebo respirační virové infekce. Na počátku onemocnění přijímá opatření k zabránění vzniku emfyzému. Především se pacient chrání před nepříznivými environmentálními faktory, vyhýbá se pasivnímu kouření, zlepšuje výživu, odmítá užívat léky, které ničí plíce.

Změny v životním stylu mají pozitivní vliv na celkový stav pacienta, snižují pravděpodobnost komplikací srdce a cév. Léčba by měla být dlouhá. Jinak je onemocnění plné vážných komplikací.

Pacient nemůže navštívit saunu nebo saunu, protože při vysokých teplotách nemůže srdce odolat zvýšené zátěži. Je nutné upustit od práce spojené se škodlivými látkami, jinak nemoc bude trvale postupovat. Pravidelné cvičení pro trénink dýchacích svalů zlepšují stav plic.

Srdeční selhání

Kvůli vývoji zvýšeného plicního tlaku vzniká patologický stav spojený s nárůstem pravé srdeční komory. Absence účinných kompenzačních mechanismů vede ke vzniku srdečního selhání.

V počáteční fázi onemocnění se pacient stěžuje na zhoršení pohody. Ve druhém a třetím stupni vývoje emfyzému zaznamená EKG změny, které naznačují zvýšení velikosti pravé srdeční komory. Tlak v plicním kufru je 51-75 mm Hg. Art.

Pacient si stěžuje na dušnost, pocit nedostatku kyslíku, suchý kašel. Existuje edém nohou, hemoptýza, poruchy oběhu, otok bronchiální sliznice.

Rychlý rozvoj klinického obrazu srdeční nedostatečnosti doprovázena plicní embolie, astmatické záchvaty, zánětu plic a hromadění tekutiny v pohrudniční dutině. Při perkuse plic se zjistí zvuk plicní krabice.

Prognóza akutní cerebrovaskulární příhody u pacienta s emfyzémem je vždy závažná. V tomto případě se zobrazí následující příznaky:

 • mdloby;
 • obtížné mluvení;
 • bolesti hlavy.

Jak je dech zhoršen?

V mnoha případech je emfyzém komplikován vývojem plicní nedostatečnosti. Jeden člověk si stěžuje na dechu, nedostatek chuti k jídlu, oslabení dechu, kašel s hlenem. U malých dětí se často vyskytují závažné záchvaty bronchiálního astmatu, dochází k akutnímu respiračnímu selhání.

V rané fázi onemocnění dochází k poruchám ve fázi výdechu, k ostrým pohybům žeber. Obtíž je, že počáteční příznaky emfyzému se shodují s příznaky běžné bronchitidy. Avšak výskyt recidiv je zvláště charakteristický pro emfyzém - příznivou prognózu, je-li přijata doba k odstranění patologického stavu průdušek.

V případě vývoje chronické formy onemocnění se pacient stěžuje na kašel, výskyt chudého muko-purpurového výboje. U lidí se vzhled změní, objeví se následující příznaky:

 • hrudník;
 • zduřené subklavní žíly;
 • modré rty;
 • zvýšené ramena.

V případě vývoje vrozeného lobarního emfyzému u malých dětí se objevují následující příznaky:

 • křeče svalů hrtanu;
 • opuch bronchiální sliznice;
 • zúžení lumen velkých plavidel.

V plicní tkáni se zachovává vzduch, zvyšuje se intraorakální tlak, dušnost, kašel, bronchospazmus.

Vdechnutí je nejlepší léčba plicní léčby

Pro zlepšení zdravotního stavu pacient používá tradiční metody léčby. Inhalace mohou být prováděny často, ale musí být konzistentní při provádění všech postupů. Hojivý účinek lze dosáhnout pouze tehdy, když pravidelně pořádáte rehabilitace.

Při provádění inhalace je nutné dodržovat některá pravidla. Sezení začíná 1-1,5 hodiny po jídle. Během postupu nemůžete mluvit a smát. Silný zdravotní účinek má přírodní esenciální oleje z borovice, cedru, santalového dřeva, máty, levandule.

Pokud pacient nemůže používat aromatické látky pro inhalace, používá se obyčejná sůl a soda. Pro tento postup můžete použít brambory. Pomáhají posílit zdraví a zásobovat tělo inhalací vitamíny se smrkovými nebo jedlemi jehlami.

Při plicním emfyzému se doporučuje provést proceduru s infuzí divokého rozmarýnu. Nicméně je třeba si uvědomit, že rostlina je jedovatá.

Žít s emfyzémem plic může být dlouhý, pokud se s ním pravidelně léčí, s použitím bylinných léků pro podporu zdraví.

Spontánní pneumotorax s bulózním emfyzémem

V důsledku přetržení vzduchových bublin se vyskytuje závažná komplikace - pneumotorax. Onemocnění se objevuje u pacientů ve věku 25-35 let po dlouhodobé léčbě v nemocnici. Patologický proces se často objevuje na pozadí pneumonie. Vzduch se hromadí v pleurální dutině a pacient si stěžuje na dechové napětí, bolest v hrudníku, suchý kašel, mělké dýchání. Při absenci účinné léčby se objevují následující komplikace:

 • krvácení;
 • akutní respirační selhání.

V případě, že pohrudniční dutiny mnoho vzduchu pacient cítí intenzivní bolest, jako bodnutí, bušení srdce, slabost, nepříjemné pocity v nadbřišku regionu. V některých případech, rozvoj kompletní spontánní pneumotorax, doprovázené zvýšením tlaku intrathoracic, opomenutí membrány.

Prognóza závisí na tom, jak obratně byla pomoc poskytnuta v prvních hodinách onemocnění. Když je infikována pleurální tekutina, vzniká hnisavý proces, empyém pleury. V některých případech může zachránit život pacienta pouze včasná chirurgická intervence.

Lidová léčba pro zdraví plic

Rychlé zvládnutí projevů emfyzému usnadňují rostlinné léky. Infuze jarního srstového květu uvolňuje dušnost. Pro zvýšení diurézy je pacientovi předepsán příjem léků z bobulových borůvek a březových listů.

Při plicních onemocněních se doporučuje pít mrkvovou šťávu smíchanou s medem. Efektivní využití odvaru kořenů z elecampanu, extraktu z ovoce z anýzu.

Velkou výhodou přináší pacientovi čaj s tymiánem a oreganem, vitamínovým nápojem z borových jehlic. Nezapomeňte na jemnou masáž hrudníku a chrbta, která zlepšuje výtok sputa.

Lékař doporučuje přípravky na kořen lékořice pro léčbu. Jedinečná rostlina má protizánětlivý a diuretický účinek.

Síla pacienta s plicním emfyzémem podporuje nejen léky, ale také léčivé rostliny, které se dokáží vyrovnat s řadou komplikací.

Difuzní emfyzém plic: prognóza života. Co je a jak dlouho s ním můžete žít?

Pod emfyzémem plic je to typ onemocnění, v němž je plicní systém dochází k protahování alveol, kvůli porušení výměny kyslíku a oxidu uhličitého.

Vzduch přestává podílet se na výměně plynu, kvůli němuž se plic rozšiřuje, nemůže vykonávat své respirační funkce.

Co to je?

U rozptýleného emfyzému vede k destrukci alveolů destrukci celé plicní tkáně. Objevují se bubliny a velké dutiny. Dosáhnou obrovských velikostí a začínají nahradit velké části plic. Vyskytuje se porušení krevního zásobení orgánů a nakonec se rozpadnou.

Když vdechujete, vzduch vstupuje do plic, nevychází, když vydechnete v plném rozsahu. Výsledkem je přenos plicních tepen. Srdce pro dodávání krve začíná pracovat lépe, dochází k porušení orgánů a při rozvoji onemocnění se u pacienta rozvíjí plicní srdce.

Nemoci vždy vedou ke komplikacím a ve většině případů je potřeba transplantace. Nejčastěji se tato forma onemocnění spojí s dědičností, ale onemocnění může také vyvolat nejrůznější vnější faktory a nedostatek enzymu - alfa antitrypsinu.

Pokud má pacient primární formu nemoci, pak jeho projevy jsou spojeny s vrozenou patologií orgánů. Tento formulář těžké léčit, a emfyzém postupuje pouze. V sekundární formě se choroba vyvine z důvodu problémů s plícemi. V důsledku změn kostry hladkého svalstva v plicním systému dochází k funkčním poruchám.

Elasticita tkání se ztrácí, při výdechu dochází ke zhroucení dýchacích cest a pacient nedokáže úplně vydechnout. Často se to stane V počátečním stádiu pacienti nevykazují žádné významné příznaky. Proto se ve většině případů objevují pacienti u doktora, když se plicní emfyzma prodlužuje. V takovém případě nemoc v průběhu času vede ke ztrátě schopnosti pracovat.

Sekundární typ se často vyskytuje kvůli komplikacím po bronchitidě, pneumoskleróze nebo průdušce.

Příčiny

V závislosti na druhu onemocnění se příčiny mohou měnit. Primární faktory jsou charakterizovány následujícími faktory, které vyvolaly onemocnění:

 • nedostatek enzymu alfa1-antitrypsin;
 • dědičná predispozice;
 • práce se škodlivými látkami: síra, dusík;
 • zranění a operace plicního systému;
 • kouření;
 • pravidelná inhalace prachu nebo černého kouře;
 • Přítomnost infekčních procesů v průduškách nebo plicích.

Sekundární se zobrazí, pokud:

 • pacient má obstrukční bronchitidu;
 • silné protahování alveol;
 • bronchiální astma;
 • tuberkulóza;
 • časté pneumonie.

Symptomy

Počáteční stadium onemocnění je charakterizováno skrytými příznaky, které ve většině případů připomínají infekční nebo respirační onemocnění dýchacího systému. Proto se mnoho pacientů obrátit na lékaře onemocnění trvá těžkou formou průtok. Nejcharakterističtější jsou:

 1. Dýchací slabost po menším fyzickém namáhání. Vzhledem k tomu, že průběh onemocnění postupuje postupně, může být u pacienta přítomen i v klidu.
 2. Cyanóza kůže je pozorována na špičkách prstů a v nasolabiálních záhybech.
 3. Pro úplné vydechování začne pacient hledat pohodlnou pozici. Naklonil se dopředu, zatímco se opřel o ruce, aby usnadnil výdech. V pokročilém stádiu onemocnění člověk musí spát i napůl sedící, aby mohl správně dýchat.
 4. Při dýchání se jedná o svalstvo ramen.
 5. Dech je krátký a výdech je dlouhý a obtížný. Pacient vydechne, zduří tváře a sklopí rty do tuby.
 6. Časem dochází k deformaci hrudníku v důsledku velké akumulace vzduchu, která se začíná podobat hlavně.
 7. Mezi žebry je roztahování a vyčnívají směrem ven.
 8. Osoba trpí závažným suchým kašlem s minimálním množstvím sputa.
 9. Dochází k úbytku hmotnosti.
 10. Únava se zvyšuje a člověk se stává zdravotně postiženým v průběhu progrese onemocnění.
 11. Na obličeji se objeví mřížka karmínových kapilár.

Prognóza přežití

Pokud choroba postupuje, dochází k patologickým změnám v dýchacím systému. Ovlivňuje nejen dýchací systém, ale i oběhový systém. Plicní ventilace je narušena, dochází k tvorbě velkých býků a malé bronchioly s výdechem začínají klesat.

V plicních stěnách začínají alveoly dochází k destrukci a začíná se rozvíjet respirační selhání. Kvůli zesílení stěn srdce se rozvíjí plicní hypertenze, bobtnají dolní končetiny, objeví se ascites. Možná náhlý vývoj pacienta s pneumotoraxem. S touto predikcí se pacient stává invalidní osobou. Také možné a smrtící výsledek.

Léčba

Existuje komplexní léčba, kterou lékař zvolí, s přihlédnutím ke všem rysům průběhu onemocnění.

1. Důležitou podmínkou je ukončení kouření. Pokud je pacientovi předepsán přípravek, ale kouří, nebude mít tento stav pozitivní průběh.

2. Pro zlepšení průchodnosti průdušek jsou bronchodilatanci předepisovány ve formě tablet nebo formou inhalace.

3. Požadují se glukokortikoidy:

4. Ke zlepšení clearance hlenu musí pacient trpět hlenem tenčím acetylcysteinem, stejně jako expektoranty:

5. Pokud se zjistí bakteriální infekce, doporučuje se pít antibiotika.
6. Následující léky podporují činnost srdce:

7. Pro operaci močového systému jmenujte:

8. Kyslíková terapie pozitivně ovlivňuje onemocnění, při kterém pacient dýchá čistým kyslíkem pomocí speciálních lahví.

9. Pravidelné dýchací cvičení by mělo být prováděno tak, aby pacient mohl během záchvatů ovládat dýchání.

10. Rovněž je uvedena aerionoterapie, která pomáhá eliminovat respirační selhání.

Vytvrzování difúzního emfyzému není možné. Pokud však dodržujete zdravý životní styl a během života užíváte léky, můžete zlepšit kvalitu života a vyhnout se invaliditě.

Prognóza života s emfyzémem: jak zvýšit pravděpodobnost pozitivního výsledku

Emfyzém plic je onemocnění, které je charakterizováno rozšířením hrudníku a přijetím tvaru barelu. Název patologie pochází z řeckého "emphysao", který je překládán doslovně "nafouknout".

Toto onemocnění se stává příčinou zničení alveolárních septa a rozšíření koncových větví průdušek. Za tímto účelem se plíce nafouknuté, jejich parametry se zvyšuje, jak vnitřního objemu - v dýchacích orgánu, který má dutinu naplněnou vzduchových hmot jako hrudník rozšiřuje.

Největší rizika vzniku nemoci u starších osob, hlavně u mužů s dlouhou historií kouření tabáku. Jaká je prognóza života s emfyzémem - odpověď na tuto a další otázky se předkládá čtenáři.

Co je emfyzém?

Při emfyzému se alveolární stěny deformují a zničí a v důsledku toho se plicní tkáň podrobí patologickým změnám. Popsaná nemoc, stejně jako astmatická bronchitida a astma, se týká obstrukčních patologií plic chronické povahy, jinými slovy - COPD.

Porážka je progresivní onemocnění. Vzhledem k vysoké trvání zánětlivého procesu, který je v kombinaci s postupným zužováním lumen dýchacích cest, plicní tkáně stávají méně pružný, a po uplynutí, plicní dutiny zůstává značné množství vzduchu, než je fyziologicky dispozici.

Kromě toho se za účasti plic roztahuje pojivová tkáň, která se projevuje pneumosklerózou na pozadí nemoci. Připojovací tkáně nahrazují vzduchové náplasti.

Důležité! Popsané změny v plicních tkáních jsou nevratné.

Typy emfyzému

Klasifikace emfyzému (na obrázku) se provádí podle několika kritérií. Emfyzém je rozdělen podle povahy průběhu - chronické a akutní.

Akutní průtok lze vyvolala značnou fiznagruzki, bronchiální astma útoku nebo vniknutí cizích těles do bronchiálního stromu. Existuje otok plic a protahování alveol.

Fakt! Akutní proces je reverzibilní, ale vyžaduje naléhavou léčbu.

Chronický proces je charakterizován postupnou změnou plicní tkáně av počátečním stádiu je možné dosáhnout úplného zotavení.

Podle původu je léze rozdělena na sekundární a primární. Primární léze má vztah k vrozeným poruchám. Chová se jako nezávislá patologie a může být diagnostikována u novorozenců. Sekundární léze se vyskytuje v důsledku obstrukčních procesů s mírnou chronickou povahou.

Na základě prevalence může být léze zaměřena nebo difuzní. Difuzní forma je charakterizována skutečností, že porážka a destrukce alveolů probíhá v celé oblasti plic.

Ohnisková forma je charakterizována patologickými změnami parenchymu, které jsou diagnostikovány kolem tuberkulárních ohnisek, jizev a oblasti průduškové obstrukce. Symptomatické projevy onemocnění jsou mírné.

Patologie je také klasifikována na základě anatomických znaků ve vztahu k acinusu. Podrobná klasifikace je uvedena ve formě tabulky.

Tam je také senilní, který vzniká a postupuje kvůli negativním změnám v cévním lůžku a lobárnímu emfyzému. Druhá forma je diagnostikována u novorozenců v důsledku bronchiální obstrukce.

Video v tomto článku seznamuje čtenáře s hlavními typy poškození a zvláštnostmi jejich vývoje.

Příčiny

Existuje celá řada důvodů, které způsobují výskyt plicního emfyzému poměrně často.

Takové provokativní faktory zahrnují následující:

 1. Poruchy mikrocirkulačních procesů v tkáních respiračního orgánu.
 2. Astma a další chronické obstrukční plicní patologie.
 3. Zánětlivé procesy, které se vyskytují v alveoli nebo bronchiálním stromu.
 4. Tabák, včetně pasivního, je považován za jeden z hlavních faktorů, které způsobují nástup a vývoj onemocnění plic.
 5. Trvalý příjem toxických látek do plicních dutin, například při práci v průmyslovém podniku.
 6. Nedostatek alfa1 antitrypsinu dědičné povahy, který vede k tomu, že proteolytické enzymy indukují destrukci alveolárních tkání.

Vzhledem k škodlivým účinkům těchto faktorů trpí elastické plicní tkáně a jsou poškozeny, což vede ke snížení jejich schopnosti zvrátit kontrakci. Tím dochází k selhání fyziologicky správného procesu plnění vzduchovými hmotami plic, protože jejich vylučování je narušeno.

Fakt! Také v procesu ovlivňování škodlivých faktorů dochází k "zhluku" rozvětvení průdušek a plicní tkáň se nafoukne a přetahuje. V tomto případě jsou cysty naplněny vzduchem nebo bullae formou. Jejich prasknutí se stává příčinou pneumotoraxu. S lézemi se plic zvyšují a částečně mají vnější podobnost s velkou porézní houbou.

Symptomatické příznaky

Existuje řada symptomatických projevů, které jsou charakteristické pro difúzní plicní emfyzém.

Tyto značky zahrnují následující:

 1. Dyspnoe, která se vyskytuje i při cvičení s nízkou intenzitou.
 2. Pacient má prudký pokles tělesné hmotnosti.
 3. Hrudník je ve tvaru hlaveň.
 4. Pacient postupně rozvíjí záhyb a další zakřivení páteře.
 5. Mezery, které existují mezi žebry, se rozšiřují.
 6. Začíná vystupovat supraclavikulární fossa.
 7. Při poslechu phonendoskopu můžete diagnostikovat oslabený nebo chybějící dech.

Pokud je difuzní povaha poškozena, fluoroskopie vykazuje zvýšenou průhlednost plicní zóny a membrána se posune směrem dolů. Srdcový sval začne zaujímat více vertikální polohu a poruchy dýchání se zvyšují.

Symptomatické projevy plicní emfyzém lokalizované povaze vyvinuté na základě toho, že napadená plíce oblasti vyvíjejí tlak na zdravou prostoru, což vede ke vzniku těžkou poruchou respiračních funkcí, a to i před útoky dušnosti. Existuje také zvýšené riziko prasknutí subpleurálních prostorů, v nichž vzdušné maso proniká do pleurální dutiny.

Léčba

Plicní emfyzém terapie techniky jsou především zaměřeny na eliminaci respiračního selhání a odstranění příčin destrukce plicní tkáně, například - onemocnění. První podmínkou úspěchu léčby je absolutní odmítnutí kouření. Nejenže některé farmakologické látky obsahující nikotin, ale také lidská motivace a psychologická podpora pomáhají vypořádat se se závislostí.

U emfyzému, který se vyvinul kvůli jiné patologii, se používají léky, jejichž cílem je eliminovat primární onemocnění. Často jsou tyto léky podávány antibakteriálními léky a léky s expektorančním účinkem, tj. Mukolytikami. Jsou vybírány individuálně ošetřujícím lékařem.

Aby se usnadnil dýchací proces, je potřeba provést určité cvičení, které umožňují použití velkých objemů plic. Segmentální, klasická nebo akupresurní masáž je také zapotřebí - aby byl lépe vyloučen sputum.

Pro větší expanzi bronchiálního lumenu jsou léky jako:

Přívod střídavého vzduchu je snadný, při kterém je pozorován podceňovaný a obyčejný obsah kyslíku, je nutné pro dýchací nedostatek dostatečně výrazné povahy. Průběh této léčby plicního emfyzému se počítá v časovém intervalu 2-3 týdnů.

V případě těžké poruchy funkce dýchacího ústrojí je pacientovi prokázán inhalací v malých dávkách čistého kyslíku nebo ionizovaného vzduchu, v extrémních případech se používá umělá ventilace.

Pulmonární emfyzém bulózního typu nejčastěji vyžaduje chirurgický zákrok, jehož hlavním účelem je odstranění býků, tj. Vzdušné cysty. Chirurgická intervence se provádí buď minimálně invazivně nebo klasicky. Včasné provedení operace zabraňuje vzniku pneumotoraxu.

Když se plicní emfyzém stává nepříznivým výsledkem?

Počáteční proces tvorby dutin v plicních tkáních je nevratný a kontinuální. V konečném výsledku proces zcela ovlivňuje všechny plicní tkáně. I při nejtěžším průběhu patologického procesu as nepříznivým výsledkem žije většina pacientů více než 1 rok.

Nepříznivost předpovědí u plicního emfyzému je přímo závislá na příčině, průběhu a povaze patologického procesu:

 1. Primární emfyzém, který se vyvinul v důsledku vrozených vad enzymatického systému, má nejhorší výsledek.
 2. Poškození plicních buněk tabákovým kouřem, inhalace toxinů a prachu významně zhoršuje prognózu.
 3. Včasná diagnostika a přiměřená včasná léčba zlepšují prognózu prognózy.

Pozor prosím! Pokyn předpokládá dodržování všech pravidel zdravého způsobu života. Pacient by měl věnovat pozornost dodržování pravidel zdravého stravování a odmítnutí špatných návyků.

Na základě výše uvedených skutečností se může u takových variant emfyzému vyskytnout nepříznivý výsledek:

 • enzymové vady vrozené přírody;
 • terapie pozdním začátkem;
 • dodržování základů HLS;
 • provádění lékařských doporučení;
 • dodržování dietní výživy;
 • při kouření, vystavení toxickým nebo prašným látkám.

Hlavním předpokladem pro zvýšení pravděpodobnosti příznivého výsledku ve všech případech emfyzému je adekvátní léčba a včasná diagnóza. Cena nedodržení doporučení specialisty je život pacienta.

Kdy je příznivý výsledek možný?

Přežití s ​​emfyzémem je relativně relativní ukazatel. Příznivý výsledek emfyzému je považován za výsledek, kdy pacient žije více než 4 roky.

Přesto nemá smysl vytvářet žádné předpovědi - s plicním emfyzémem, vše závisí na individuálních schopnostech těla pacienta a v každém konkrétním případě se výsledek bude lišit.

Hlavní parametry, na kterých závisí přínos, jsou následující:

 • způsob života;
 • věková kategorie pacienta;
 • zda existují jiné systémové patologie;
 • všeobecné zdraví;
 • dědičnost.

Kromě toho je třeba připomenout, že bez podrobného průzkumu poskytovat pravdivé a přesné předpovědi týkající se délky života pacienta nemožné. Například lidé s rozedmou plic, s výhradou k základům zdravého životního stylu, nejsou schopni žít pouze 4 let, ale 20 let - to vše závisí na tom, zda firma záměr pacienta k životu a dodržovat doporučení lékaře. Přesně říci, kolik si můžete žít s rozedmou plic nemůže ani doktor.